Vermogensverdeling

Wanneer u gaat scheiden, zal het vermogen verdeeld moeten worden. De wijze waarop u getrouwd bent, bepaalt hoe het vermogen verdeeld moet worden. Het ScheidingsCenter kan samen met u het verdelen van het vermogen perfect in beeld brengen.

Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Mediator

Vermogen bij gemeenschap van goederen

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, is al het vermogen gezamenlijk vermogen, zoals het spaargeld, de woning, verzekeringspolissen en de schulden. Alles is van jullie samen. Het vermogen kan vaak niet letterlijk door de helft gedeeld worden. Daarom moet het vermogen in ‘redelijkheid en billijkheid’ verdeeld worden. Een andere methode is uw ex-partner uitkopen, waardoor de helft van het vermogen afgekocht wordt.

Vermogen bij huwelijkse voorwaarden

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan heeft u destijds voorwaarden opgesteld betreffende uw vermogen. Is er in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen, dan moet jaarlijks een verrekening plaatsvinden, waardoor elk jaar het gezamenlijk opgebouwde vermogen verdeeld wordt. Vaak blijkt echter dat deze verrekeningen niet hebben plaatsgevonden na een jarenlang huwelijk. Hierdoor wordt het verdelen van het vermogen alsnog een moeilijke klus en kan het zelfs zo zijn dat hierdoor de verdeling toch plaatsvindt alsof jullie in gemeenschap van goederen getrouwd zouden zijn.

Hulp bij verdelen van vermogen

U kunt zelfstandig het vermogen verdelen door onderling afspraken te maken en deze vast te leggen.

Echter, het is voor te stellen dat het een moeilijke klus is om te bepalen welk vermogen gemeenschappelijk bezit is en wie bepaalt wat verknochte goederen zijn. Wat als u het niet eens wordt?

Uitzonderingen vermogensverdeling

Er geldt een aantal uitzonderingen op de huwelijksgemeenschap. Zo valt onderstaand vermogen niet onder het gemeenschappelijk bezit:

  • Goederen die geschonken zijn met een uitsluitingsclausule
  • Het verzorgingsvruchtgebruik (recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren)
  • Verknochte goederen/schulden
  • Rechten op ouderdoms- en nabestaandenpensioen
  • Een erfenis, waarbij de erflater een ‘uitsluitingsclausule’ heeft opgenomen in het testament.
Scroll to Top

Wil je tijdens de Corona periode toch mediation voor uw scheiding? Scheidingscenter biedt de mogelijkheid om Online mediation sessies te houden via videobellen.