Aangifte inkomstenbelasting voor fiscaal deelpartners in scheiding

Binnenkort is het weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Eén van de eerst gestelde vragen is: “Heeft u een fiscaal partner?”. In de praktijk merk ik dat over het fiscaal partnerschap veel misverstanden bestaan, we kunnen toch kiezen? Tijdens deze periode geef ik een korte uitleg over dit onderwerp waar u op moet letten tijdens verschillende (echt)scheidingssituaties. Vorige keren hebben we de gehuwd en geregistreerd en samenwonende partners behandeld, nu krijgt u van mij informatie over de fiscaal deel partners. De informatie over de misverstanden met betrekking tot de inkomstenbelasting aangiftes voor in scheiding liggende stellen krijgt u van mij in de volgende blog.

Deeljaar fiscaal partners

Het fiscaal partnerschap gaat pas in vanaf het moment dat wordt voldaan aan één van bovenstaande voorwaarden, tenzij de partners al langer op hetzelfde adres ingeschreven stonden. In dat geval wordt die datum aangehouden, waarbij deze terugwerkende kracht maximaal teruggaat tot 1 januari van het jaar waarin aan de voorwaarden wordt voldaan.

Voor de inkomstenbelasting is één van de voordelen van fiscaal partnerschap dat gemeenschappelijke inkomensbestanddelen (zoals hypotheekrenteaftrek, betaalde alimentatie, etc.) vrij kunnen worden toegerekend. Handig toerekenen kan extra fiscaal voordeel opleveren. Voorwaarde is wel dat men een heel jaar fiscaal partners is, zodat deze mogelijkheid in principe niet openstaat voor personen die pas in de loop van het jaar fiscaal partners zijn geworden. Sec voor deze bepaling kan er daarom op gezamenlijk verzoek worden gedaan alsof de belastingplichtigen toch een heel jaar fiscaal partners zijn.

In scheidingssituaties wordt vaak in convenanten opgenomen dat de ex partners nog samen aangifte zullen doen. Een dergelijke bepaling is echter wel erg vaag en zegt daarnaast ook niets over hoe dan om te gaan met de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. Het is belangrijk al tijdens de scheiding goed over na te denken over de nog komende aangifte inkomstenbelasting en de afspraken zo concreet mogelijk te maken. Gebeurt dit niet, dan is dit voer voor discussies met tussen de ex-partner bij de vaak toch al zo vervelende belastingaangifte. Voor meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting voor fiscaal deelpartners in scheiding of de overige onderwerpen kunt u met ons contact opnemen.

Wilt u weten wat er mogelijk is bij uw aangifte inkomstenbelasting voor fiscaal deelpartners in scheiding of waar Scheidingscenter u nog meer mee kan helpen? Neem dan contact op met Alex Kanters en kom langs bij ons op kantoor. Het kennismakingsgesprek is altijd geheel vrijblijvend. Ervaar de kracht en het comfort van een mediator tijdens uw scheiding!

Alex Kanters

MfN Register-familie-Mediator

Voor meer informatie neem contact op met ScheidingsCenter Alex Kanters.

Deelnemer bij:

MfN Registermediator

Raad voor Rechtsbijstand