Arbeidsmediation

Conflicten op de werkvloer

Bij conflicten op de werkvloer of met een leidinggevende zal eenieder proberen de ander te overtuigen van de juistheid van standpunten. Ze beïnvloeden de werksfeer, productiviteit van de organisatie en de gezondheid. Komen jullie er niet uit en wordt de rechter gevraagd om een oordeel te geven, dan brengt dit hoge kosten met zich mee. Meestal met schade voor de organisatie en de werknemer als persoon. Door tijdig te kiezen voor mediation, zodat onuitgesproken of zelfs onbewuste factoren besproken kunnen worden, kan het anders lopen.

Mediator

Arbeidsgeschil: wat is dit?

Er wordt wel gezegd dat een arbeidsrelatie de meest intensieve relatie na die van het huwelijk of het samenlevingsverband is. Waar mensen samenwerken ontstaan meningsverschillen welke tot conflict kunnen leiden. Zo kunnen er conflicten ontstaan tussen:

  • Collega’s onderling
  • Werkgever – werknemer

Een arbeidsconflict blijkt soms persoonlijker in te grijpen dan gedacht en bij het escaleren hiervan kan het vaak leiden tot ziekmelding.

Wat kost een arbeidsconflict?

De kosten van een arbeidsconflict kunnen vertaald worden in een hoop negatieve energie, maar ook tijd en geld. Ook kunnen deze conflicten een negatieve uitstraling hebben op andere afdelingen van de organisatie. Het is nadelig voor de arbeidsmotivatie, hetgeen op den duur kan leiden tot verminderde productie. Derhalve is het van belang om het conflict zo snel mogelijk op te lossen zodat de organisatie weer draait naar behoren. Op een juridische procedure, die lang kan duren en waarvan de uitkomst vaak onzeker is, zit niemand te wachten.

Wat een arbeidsconflict werkelijk kost is niet altijd goed zichtbaar. Naast salariskosten en eventuele juridische kosten, kunnen zich kostenfactoren aandienen die over het algemeen minder zichtbaar zijn.

Mediation bij arbeidsconflicten

Ben je in conflict met je werkgever, werknemer of collega en komen jullie er niet zelf uit? Kies dan voor arbeidsmediation om toe te werken naar een win-win situatie, zodat er rust komt op de werkvloer en eenieder zijn werkzaamheden weer naar tevredenheid kan uitvoeren.

Mediation is een manier om in gesprek te komen om conflicten op te lossen. Deze gesprekken vinden plaats in een veilige rustige en neutrale ruimte, onder begeleiding van een mediator. Deze mediator is geen rechter die een beslissing oplegt, maar een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

Wat zijn de kosten van mediation?

De kosten van arbeidsmediation bestaan hoofdzakelijk uit het uurtarief van de mediator. Deze kosten kunnen via een verdeelsleutel verdeeld worden (b.v. 50/50). Ook is het niet ongebruikelijk dat bij een arbeidsgeschil de werkgever de kosten voor zijn rekening neemt.

Indien je een rechtsbijstandsverzekering hebt, is het mogelijk dat de kosten voor mediation (deels) worden gedekt. Voor mensen met een laag inkomen en vermogen kunnen wij een toevoeging (subsidie) aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand uw eigen bijdragen en worden de resterende kosten vergoed.

Ongeacht wie de mediation betaalt, zal de mediator onpartijdig en neutraal zijn.

Als u niet kiest voor mediation

Aarzel je nog over het inschakelen van een mediator? Vraag je dan af wat het kost om niet voor mediation te kiezen, en wat het conflict je nu al heeft gekost. En wat zou het conflict kosten als beide partijen een advocaat inschakelen en de rechter zijn beslissing oplegt? Wegen de kosten van mediation hier tegenop?

Scroll to Top