Co-ouderschap

Bij co-ouderschap wordt de zorg (in tijd) voor het kind min of meer gelijk verdeeld over beide ouders. De verdeling van de zorg wat geld betreft is naar rato van draagkracht! Co-ouderschap vraagt veel overleg (over geld, taakverdeling, bespreking van de week) tussen beide ouders. Een goede verstandhouding tussen de ouders is een absolute vereiste. Daarnaast dienen de ouders bij elkaar in de buurt te wonen, zodat het kind in één vertrouwde omgeving kan opgroeien, met zijn vrienden, met een acceptabele afstand naar school, etc.

Verschillende ouders hebben verschillende invullingen van het co-ouderschap. Een veel voorkomende regeling is dat de kinderen om de week bij de ene en de andere ouder verblijven. Een regeling met 3 dagen bij de ene gevolgd door 4 dagen bij de andere ouder en daarna andersom komt ook voor. Wanneer het niet mogelijk is om twee gelijkwaardige huizen in dezelfde omgeving te verkrijgen hebben sommige ouders er voor gekozen om de kinderen in dezelfde woning te laten, terwijl de ouders om de week bij de kinderen zijn.

Tijd, geld en de omgeving tussen de ouders spelen een belangrijke rol wat de invulling van de omgangsregeling betreft. Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer inspraak zij in de regeling willen en kunnen hebben. Een rechter zal een kind ouder dan 12 jaar ook horen wanneer een omgangsregeling voor en door de rechtbank wordt geregeld.

Verhuizing

Bij een co-ouderschapovereenkomst is het ongebruikelijk om vast te leggen dat gedurende een bepaalde periode niet mag worden verhuisd buiten een straat van x kilometers. Wanneer dit toch noodzakelijk is, dan zal dit een reden kunnen zijn om het co-ouderschap te beëindigen.

Wanneer er spraken is van een omgangsregeling en de inwonende ouder besluit te verhuizen over een grote afstand dan kan de uitwonende ouder zich hiertegen verzetten. Mocht dit verzet uiteindelijk leiden tot een uitspraak van de rechter, dan zal een rechter in zijn uitspraak rekening houden met de belangen van het kind, de noodzaak van verhuizen, de mogelijkheden van contact tussen de uitwonende ouder en het kind en de kosten die hiermee gepaard gaan. Een standaard uitspraak in dergelijke gevallen bestaat niet.

Hetzelfde geldt voor een verhuizing naar het buitenland. Echter, wanneer een uitwonende ouder zich verzet tegen immigratie dan is de kans op succes tamelijk groot.

Wilt u meer weten over co-ouderschap? Wilt u meer weten over een de scheiding met een mediator? Of waar Scheidingscenter u nog meer mee kan helpen? Neem dan contact op met Alex Kanters, kom langs bij ons op kantoor of wij komen naar u. Het kennismakingsgesprek is altijd geheel vrijblijvend. Ervaar de kracht en het comfort van een mediator tijdens uw scheiding!

De voordelen van co-ouderschap zijn:

  • Het vele overleg dat nodig is tussen beide ouders.
  • Beide ouders maken het volledige opgroeien van het kind mee.
  • Beide ouders kunnen genieten van het kleine geluk dat een kind met zich meebrengt (zoals naar bed brengen, de grapjes aan tafel, muziek0 en sportlessen).
  • Het kind kan makkelijk een beroep doen op de vaardigheden van beide ouders (hulp bij huiswerk).
  • De band tussen het kind en de ouders zal er sterk door kunnen worden.
  • Beide ouders hebben periodes om bij te komen zonder de zorg voor het kind.

De nadelen van co-ouderschap zijn:

  • Het vele overleg dat nodig is tussen beide ouders.
  • Er dienen twee huizen volledig woonbaar voor het kind te worden ingericht, wat uiteraard extra kosten met zich meebrengt.
  • Het kind moet zich steeds aanpassen aan de nieuwe omgeving.

In mijn volgende blog zal ik ingaan op alimentatie.

Neem contact op voor het maken van een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Namens Scheidingscenter:

Dhr. Alex Kanters

MfN Register-familie-Mediator

Deelnemer bij:

MfN Registermediator

Raad voor Rechtsbijstand