De vijf fases van rouw en omgaan met verlies

Iedereen heeft wel eens te maken gehad met verlies. Of het nu gaat om het doodgaan van de goudvis of het kwijtraken van een favoriet stuk speelgoed toen je klein was, ontslagen worden, een sterfgeval en dus ook een echtscheiding: in alle situaties zal het verlies moeten worden verwerkt. Voor het verwerken van verlies is naast tijd ook een veilige plek nodig en bovenal mensen op wie kan worden gesteund.

Tijdens de verliesverwerking doorloop je een aantal verschillende fases. Deze staan hieronder beschreven.

  1. Ontkenning

De ontkenning heeft de functie van (tijdelijk) afweermechanisme. Hoe groter het verlies, hoe langer de ontkenningsfase duurt.

  1. Woede

Wanneer de werkelijkheid is doorgedrongen volgt boosheid/woede. Het is een woede die zijn oorsprong vindt in verdriet.

  1. Marchanderen

Je wil de waarheid nog niet accepteren als vaststaand feit. Je probeert alles om de waarheid ongedaan te maken. Met onderhandelen wordt geprobeerd het verlies af te wentelen. De hoop op herstel is nog niet verloren gegaan.

  1. Verdriet/Depressie

In dit stadium is de rouwende soms onbereikbaar. Niets kan haar of hem uit zijn verdriet halen. Het verlies dat is geleden bezinkt nu pas echt. De gevolgen van het verlies worden als het ware gevisualiseerd.

  1. Hoop/Perspectief/aanvaarding

Als er voldoende tijd en vaak ook hulp is geweest om door de genoemde fases te gaan, wordt de laatste fase bereikt: de acceptatie van het lot. Er komt berusting en men kan onthechten, loslaten.

De verschillende fases volgen elkaar niet gelijkmatig op. Men glijdt ook niet soepel van de ene fase in de andere. Een terugval naar een vorige fase is zelfs waarschijnlijker. Wanneer men in de fase van ‘marchanderen’ wederom te horen krijgt dat een nieuwe start geen kans heeft, is dat opnieuw een teleurstelling die verwerkt moet worden.

Scheidingsmelding en emoties

Degene die wil scheiden is emotioneel in een andere fase dan zijn /haar partner. Waar de eerste weer toekomstperspectief ziet, moet de andere nog alle fases door. Geef de andere tijd om de mededeling te verwerken. Je wilt natuurlijk snel verder wanneer het hoge woord eruit is. Geduld is echter een schone zaak en de tijd die je de ander nu gunt om de scheiding te aanvaarden, win je straks terug bij de formele afspraken die gemaakt moeten worden.

Tip

Ren niet direct naar een advocaat nadat de mededeling is gedaan. De kans is groot dat de ander in de fase van woede verkeert op het moment dat de brief van de advocaat op de deurmat ligt. Meestal zal deze zakelijk brief over rechten en (vooral) plichten de woede niet doen verminderen.

Wanneer het mogelijk is om één gezamenlijke mediator te nemen is dat alternatief de moeite van het overwegen meer dan waard.

In mijn volgende blog zal ik ingaan op collega oudersNeem contact op voor het maken van een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Dhr. Alex Kanters, MfN Register-familie-Mediator
ScheidingsCenter, Alkmaar
Laatste update: januari 2021