De emotionele achtbaan

Een mens heeft emoties. Emoties kleuren het leven en beïnvloeden onze besluiten. Om Blaise Pascal (Franse filosoof) te citeren: ‘Het hart heeft redenen die het verstand niet kent’. Daar staat een Griekse filosoof (Zeno van Citium) tegenover, die in zijn leer van stoïcisme bepleit, dat een mens pas echt vrij en onafhankelijk is, wanneer deze volledig vrij van emoties is. Volledig vrij zijn van emoties kan wel eens praktisch zijn, maar een echtscheiding zonder emoties bestaat niet. Het is dus goed om er enig inzicht in te krijgen.

Omgaan met emoties

In de blog De Scheidingsmelding’ heb je kunnen lezen dat de scheidingsmelding een fase is. Van mededeling, via emotionele reacties naar aanvaarding. Het is belangrijk dat je beseft wat een mens doorloopt wanneer hij de mededeling krijgt dat zijn relatie voorbij is.

Die mededeling betekent voor de ontvanger een afwijzing, een verlies. Voor een man kan het betekenen dat hij heeft gefaald in zijn rol van ‘pater familias’. Misschien gaat het dan niet alleen om de afwijzing en het verlies, maar ook om gekrenkte trots. Het vraagt zodoende tijd om zo’n mededeling te verwerken.

De emotionele fases zijn beschreven door de Amerikaanse arts-psychiater Dr. Elisabeth Kübler-Ross (8 juli 1926 – 24 augustus 2004). Een internationaal erkend pionier en autoriteit op het gebied van stervensbegeleiding en verliesverwerking. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het doorbreken van het taboe rondom sterven en rouwen. Zij schreef veel boeken die in meer dan 20 talen vertaald zijn.

Een Waardevol citaat; ‘Er is in ieder van ons een potentieel aan goedheid; voor geven dat geen beloning verlangt, voor het luisteren zonder oordeel, voor onvoorwaardelijke liefde’.

Het gedachtegoed van Dr. Elisabeth Kübler-Ross

Een belangrijk onderdeel van het gedachtegoed van Dr. Elisabeth Kübler-Ross is de formulering van de vijf fases van rouw en omgaan met verlies. Rouw en verlies is er in het groot en in het klein, De manier waarop we ermee omgaan is gelijk. Door kennis te nemen van de fase van rouw/verliesverwerking kun je je eigen emoties en gedrag meer betekenis geven. Uiteraard geldt dit begrip en inzicht ook voor de ander. In de ideale situatie resulteert dit wederzijdse begrip in een echtscheidingsconvenant dat door goed overleg is ontstaan.

Scroll to Top