De Scheidingsmelding

Alex Kanters

Alex Kanters

Alex Kanters is sinds 2007 Scheidingsbemiddelaar voor de Kop van Noord-Holland en heeft daarin al heel veel stellen begeleid tijdens hun scheiding.

Gratis consult

Een samenleving gaande houden vandaag de dag is duidelijk niet iets wat je tussen neus en lippen door doet. Er wordt gezegd en geschreven; ‘liefde is een werkwoord’. Houden van vraagt continue aandacht. Steeds opnieuw dient geëvalueerd en gecommuniceerd te worden of je nog een beetje op de zelfde weg loopt. Steeds opnieuw moet er geïnvesteerd worden in de relatie.

Liefde is een werkwoord. Maar als we zo beginnen dan zijn er nog veel meer werkwoorden: Carrière is een werkwoord; administratie is een werkwoord, huishouden is ook een werkwoord; kinderen is een werkwoord. Het leven kan zo maar één grote aaneenschakeling worden van laden en lossen. Vaatwasser laden, wasmachine laden, vaatwasser lossen, boodschappen laden en lossen, wasmachine lossen droger laden, kinderen laden en lossen (school, sport, muziek), droger lossen, vaatwasser weer laden, etc. Daarnaast heb je natuurlijk de sociale contacten die je moet onderhouden. Je werk vraagt veel energie, er gaat nog wat tijd zitten in de eigen hobby’s, etc.

Redenen voor een scheiding

Vooral in de periode met zorg voor jongere kinderen vraagt de dagelijkse gang van zaken veel energie. Energie voor elkaar lijkt onvindbaar. Eerst merk je niet dat je weinig aandacht geeft aan en/of krijgt van je partner. Maar op een gegeven moment voel je dat het niet meer was zoals vroeger. Je merkt dat er tussen jullie een kloof is ontstaan. Wanneer deze kloof niet meer is te overbruggen dan is een scheiding een oplossing. Maar zeker geen gemakkelijke oplossing.

Een andere reden om te scheiden is dat jullie allebei een andere ontwikkeling doormaken. De één gaat linksaf, de andere rechtsaf. Na verloop van tijd verlies je elkaar uit het oog. De één is ambitieus en blijft zich ontwikkelen, de andere is tevreden en blijft op hetzelfde punt. Verwachtingspatronen (zijn ze eigenlijk wel uitgesproken naar elkaar?) komen niet uit, met als gevolg teleurstellingen. Ernstige redenen zijn ook, mishandeling, verslaving, voortdurend vreemdgaan of financieel wanbeleid. Soms is ook gewoon de verkeerde keuze gemaakt en kwamen de gebreken later aan het licht. Of te jong gekozen en na jaren het gemis voelen dat je nooit je eigen boontjes hebt gedopt en je eigen leven hebt ingericht.

Het besluit om te scheiden

Wanneer de oplossing voor geluk een echtscheiding is, is dat een oplossing waar veel moed voor nodig is. De keuze voor een echtscheiding is het resultaat van maanden wikken, wegen, angst en onzekerheid.

Moed is nodig om te kiezen voor het onbekende, voor een nieuw bestaan vol onzekerheden. Moed is nodig om de oordelen van familie, vrienden en ‘het schoolplein’ te weerstaan.

En uiteindelijk is er moed voor nodig om de ander de boodschap over te brengen dat de relatie voorbij is. Deze boodschap wordt de scheidingsmelding genoemd.

 

De scheidingsmelding

De scheidingsmelding is de mededeling van de ene partner aan de andere dat hij of zij wil scheiden.

De scheidingsmelding is een niet te onderschatten fase in het proces van de scheiding (kan lang duren). Het gaat misschien iets te ver om te stellen dat met de scheidingsmelding het proces valt of staat, maar een ‘goede’ scheidingsmelding kan het vervolg wel aanzienlijk verlichten.

Geen relatie is hetzelfde en zo zal ook geen scheidingsmelding hetzelfde zijn. Het is ook niet de bedoeling dat er een voorgeschreven zin uit het hoofd wordt geleerd. Wel voldoet een ‘goed’ scheidingsmelding aan een aantal kenmerken. Deze zijn:

 • De melding moet door de andere zijn gehoord;
 • De ander heeft laten blijken dat de mededeling door haar/hem is begrepen en heeft daarop, ook, emotioneel, gereageerd;
 • Aan het slot van de fase van de scheidingsmelding dient er spraken te zijn van echte aanvaarding van het besluit van scheiden.

Besef goed dat het bij  een scheidingsmelding dus een fase betreft. Deze fase vangt aan bij de mededeling dat je wilt scheiden en eindigt pas op het moment dat de ander het besluit om te scheiden echt heeft aanvaard. Dit gebeurt niet in één avond. Het kan/zal weken in beslag nemen.

Een valkuil voor velen is dat de volgende fase van de echtscheiding door de één wordt ingegaan, voordat de fase van de scheidingsmelding door de ander is afgerond.

Tip

 • Kies een rustig moment;
 • Laat waardering blijken voor de goede momenten van het huwelijk;
 • Wanner je niet zult terugkomen op de melding wek dan geen valse hoop;
 • Geef de ander tijd om te reageren

In mijn volgende blog zal ik ingaan op emotiesNeem met ScheidingsCenter contact op voor het maken van een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Namens Scheidingscenter:

Dhr. Alex Kanters, MfN Register-familie-Mediator
ScheidingsCenter, Alkmaar

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents
  Lees meer:

  Samenwerking met De Scheidingsplanner

  Samenwerking De Scheidingsplanner en Scheidingscenter zijn een collegiale samenwerking gestart vanaf september 2021. Norman Talma, Richard Komen en Alex Kanters, die ieder alweer ruim 15

  Gratis eerste consult?
  Neem gerust vrijblijvend contact op
  Alex-Kanters
  Scroll naar top