Echtscheiding en eigen bedrijf

Alex Kanters

Alex Kanters

Alex Kanters is sinds 2007 Scheidingsbemiddelaar voor de Kop van Noord-Holland en heeft daarin al heel veel stellen begeleid tijdens hun scheiding.

Gratis consult

Het eigen bedrijf kan, ongeacht de bedrijfsvorm en ongeacht of er al dan niet sprake is van huwelijkse voorwaarden, een onderdeel zijn van de scheiding. Bij een echtscheiding wordt meestal het bedrijf zelf niet verdeeld maar de waarde van het bedrijf kan wel tussen de partners geheel of gedeeltelijke verdeeld worden. Daarnaast moet tijdens de echtscheiding besloten worden wie het bedrijf voortzet.

De waarde van het bedrijf

De waarde van het bedrijf wordt bepaald aan de hand van accountantsrapporten en de jaarcijfers. Echter jaarrapporten worden vaak zo opgesteld dat er zo weinig mogelijk belasting betaald hoeft te worden. Met andere woorden: de bedrijfswinst wordt zoveel mogelijk gedrukt.

Omdat de jaarrapporten de basis vormen voor de waarde van een bedrijf, kunnen de jaarrapporten mogelijk een vertekend beeld geven waardoor de waarde onjuist wordt vastgesteld. Om hierover duidelijkheid te verkrijgen zal moeten worden samengewerkt met de eigen accountant en vaak ook met een externe, en dus meer neutrale, accountant.

Echtscheiding, alimentatie en toekomstperspectief van het bedrijf.

Vaak is het zo dat na de scheiding de beide partners en de kinderen hun inkomen of een deel van hun inkomen uit het bedrijf halen.

Wil het bedrijf na de scheiding nog levensvatbaar zijn, dan moet bij de bepaling van een eventueel uitkoopbedrag en de hoogte van de alimentatie hiermee rekening gehouden worden.

Met eventuele noodzakelijke investeringen die nodig zijn voor het voortbestaan van het bedrijf dient eveneens rekening gehouden te worden.

Echtscheiding en rechtsvorm van het bedrijf.

Wanneer er in gemeenschap van goederen getrouwd is, valt het éénmans-bedrijf volledig in de gemeenschap van goederen. Een V.O.F. waarin alleen de beide partners deelnemen, valt ook volledig in de gemeenschap van goederen.

Als er naast beide partners of één van de beide partners nog andere firmanten zijn, valt alleen dat deel wat van de partner of beide partners is in de gemeenschap van goederen. Wanneer de V.O.F. op naam van beide partners staat en na de scheiding slechts één partner werkzaam blijft binnen de V.O.F. dan moet de rechtsvorm veranderd worden.

Het wijzigen van de rechtsvorm wordt geregeld via de notaris. Het éénmansbedrijf of de V.O.F, die niet in de gemeenschap van goederen valt, valt toe aan degene die het éénmansbedrijf en of de V.O.F. (mede) op naam heeft.

Wanneer er sprake is van een andere rechtsvorm, waarin beide partners participeren, moet bekeken worden welk deel van het bedrijf toebehoord bij welke partner.

Ook wanneer slechts één van de partners officieel (mede-)eigenaar is van een bedrijf, dient bekeken te worden of de andere partner om welke redenen dan ook aanspraak kan maken op een deel van het bedrijf of de bedrijfswinst.

Echtscheiding en meewerkende partner

De meewerkende partner (betaald of onbetaald) die niet mede-eigenaar is van het bedrijf kan op basis van “redelijkheid en billijkheid” bij scheiding alsnog een uitkoopbedrag ontvangen vanwege de investering die deze partner in het bedrijf gedaan heeft.

De partner die aantoonbaar kan maken dat hij/zij het bedrijf mogelijk heeft gemaakt door de verzorgende rol in de thuissituatie op zich te nemen kan op basis van “redelijkheid en billijkheid” alsnog een vergoeding of een uitkoopbedrag bij scheiding ontvangen.

Neem contact op voor het maken van een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents
  Lees meer:

  Samenwerking met De Scheidingsplanner

  Samenwerking De Scheidingsplanner en Scheidingscenter zijn een collegiale samenwerking gestart vanaf september 2021. Norman Talma, Richard Komen en Alex Kanters, die ieder alweer ruim 15

  Gratis eerste consult?
  Neem gerust vrijblijvend contact op
  Alex-Kanters
  Scroll naar top