Kinderalimentatie bij Co-ouderschap

Alex Kanters

Alex Kanters

Alex Kanters is sinds 2007 Scheidingsbemiddelaar voor de Kop van Noord-Holland en heeft daarin al heel veel stellen begeleid tijdens hun scheiding.

Gratis consult

Een veel voorkomend misverstand is dat er in geval van co-ouderschap geen kinderalimentatie hoeft te worden betaald omdat de kinderen evenveel tijd bij beide ouders doorbrengen. Een misvatting, want ook in geval van co-ouderschap dragen de ouders bij in de kosten kinderen naar rato van de draagkracht.

Bij co-ouderschap spreken de ouders vaak af dat de kosten van verblijf, waaronder eten en drinken en uitstapje en vakantie ten lasten komen van de ouder waar de kinderen op dat moment verblijven.

Vaak wordt een gemeenschappelijke kinderrekening geopend, waarvan vervolgens de door de ouders vast te stellen verblijf overstijgende lasten worden betaald (zoals kleding, sport, school, etc.). De ouders bepalen hoeveel ze storten op de rekening, eventuele aangevuld met kinderbijslag.

Tip

Wanneer de kosten van de kinderen gemakshalve worden verdeeld naar rato van het inkomen dan kan dit onrechtvaardig zijn. Bij lagere inkomens wordt een dusdanig groot deel besteed aan vaste lasten (wonen, energie, verzekeringen), dat er verhoudingsgewijs weinig ruimte is om nog bij te dragen in de kosten van de kinderen.

Daarnaast wordt aan de ouder waar de kinderen worden ingeschreven het Kindgebonden Budget incl. alleenstaande ouderkop toegekend welke toeslagen als inkomen is aan te merken.

Met alles wordt bedoeld; eten en drinken, kleding, sport, vakanties, cadeautjes, nieuwe fiets, computer, schoolgeld, muziekles, opvangkosten (zoals tijdens het huwelijk gemaakt), schoolreisjes etc. Dit zijn de direct aanwijsbare kosten. Er zijn ook kosten die niet direct aanwijsbaar zijn zoals gas, water, licht, huisvestingskosten en afschrijvingskosten van apparatuur. Ook met deze kosten is rekening gehouden in de tabellen.

Neem contact op voor het maken van een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Dhr. Alex Kanters, MfN Register-familie-Mediator
ScheidingsCenter, Alkmaar

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents
  Lees meer:

  Samenwerking met De Scheidingsplanner

  Samenwerking De Scheidingsplanner en Scheidingscenter zijn een collegiale samenwerking gestart vanaf september 2021. Norman Talma, Richard Komen en Alex Kanters, die ieder alweer ruim 15

  Gratis eerste consult?
  Neem gerust vrijblijvend contact op
  Alex-Kanters
  Scroll naar top