Kinderalimentatie bij Co-ouderschap

Een veel voorkomend misverstand is dat er in geval van co-ouderschap geen kinderalimentatie hoeft te worden betaald omdat de kinderen evenveel tijd bij beide ouders doorbrengen. Een misvatting, want ook in geval van co-ouderschap dragen de ouders bij in de kosten kinderen naar rato van de draagkracht.

Bij co-ouderschap spreken de ouders vaak af dat de kosten van verblijf, waaronder eten en drinken en uitstapje en vakantie ten lasten komen van de ouder waar de kinderen op dat moment verblijven.

Vaak wordt een gemeenschappelijke kinderrekening geopend, waarvan vervolgens de door de ouders vast te stellen verblijf overstijgende lasten worden betaald (zoals kleding, sport, school, etc.). De ouders bepalen hoeveel ze storten op de rekening, eventuele aangevuld met kinderbijslag.

Tip

Wanneer de kosten van de kinderen gemakshalve worden verdeeld naar rato van het inkomen dan kan dit onrechtvaardig zijn. Bij lagere inkomens wordt een dusdanig groot deel besteed aan vaste lasten (wonen, energie, verzekeringen), dat er verhoudingsgewijs weinig ruimte is om nog bij te dragen in de kosten van de kinderen.

Daarnaast wordt aan de ouder waar de kinderen worden ingeschreven het Kindgebonden Budget incl. alleenstaande ouderkop toegekend welke toeslagen als inkomen is aan te merken.

Met alles wordt bedoeld; eten en drinken, kleding, sport, vakanties, cadeautjes, nieuwe fiets, computer, schoolgeld, muziekles, opvangkosten (zoals tijdens het huwelijk gemaakt), schoolreisjes etc. Dit zijn de direct aanwijsbare kosten. Er zijn ook kosten die niet direct aanwijsbaar zijn zoals gas, water, licht, huisvestingskosten en afschrijvingskosten van apparatuur. Ook met deze kosten is rekening gehouden in de tabellen.

Neem contact op voor het maken van een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Dhr. Alex Kanters, MfN Register-familie-Mediator
ScheidingsCenter, Alkmaar

Lees meer:

Samenwerking met De Scheidingsplanner

De Scheidingsplanner en Scheidingscenter zijn een collegiale samenwerking gestart vanaf september 2021. Norman Talma, Richard Komen en Alex Kanters, die ieder alweer ruim 15 jaar

Gratis eerste consult?

Neem gerust vrijblijvend contact op

Alex-Kanters
Scroll to Top