Kinderalimentatie

Wat is kinderalimentatie? Als ouders bent u verplicht om uw kind(eren) te onderhouden. Deze onderhoudsplicht staat bekend als kinderalimentatie. Als u uit elkaar gaat of gaat scheiden, worden de kosten van uw kind(eren) naar draagkracht verdeeld. Hierover maakt u afspraken in het ouderschapsplan dat u moet opstellen.

Soms lukt het echter niet om samen met uw ex de kinderalimentatie te regelen. Door tegengestelde belangen bent u in conflict geraakt en lopen de gemoederen hoog op. Neem contact op met Scheidingscenter voor hulp bij het bepalen van de kinderalimentatie en het opstellen van een ouderschapsplan.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie berekenen

Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de Trema-normen. Bij deze berekening houden we rekening met de verdeling van de zorg, de taakverdeling en de hoogte van uw inkomen. Pas na een berekening weet u of u kinderalimentatie moet betalen – of dat u deze juist ontvangt.

Hoe kinderalimentatie berekenen?

Voor het definitief bepalen van de kinderalimentatie hebben rechters normen ontwikkeld, dit zijn de eerder genoemde Trema-normen, hieronder lichten we toe waar deze normen op gebaseerd zijn:

Behoefte kinderalimentatie

De rechter bekijkt eerst wat de behoefte van de kinderen is en gebruikt speciale tabellen om de kinderalimentatie berekenen. Hierbij wordt gekeken naar het inkomen of gebrek daaraan van vlak voor de scheiding.

Bepalen van draagkracht

De ouder die kinderalimentatie dient te betalen moet dit wel kunnen missen, dit verstaan we onder de draagkracht. De draagkracht van de partner die kinderalimentatie gaat ontvangen en het meest voor de kinderen zorgt wordt ook bekeken. Ook een nieuwe partner kan van invloed zijn op de berekening van uw kinderalimentatie.

Indien de alimentatieplichtige een nieuwe partner heeft wordt diens inkomen niet meegenomen in de berekening. Heeft de ontvanger van kinderalimentatie een nieuwe partner en gaan zij samenwonen dan verandert er niks. Is er echter sprake van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dan wordt deze nieuwe partner een stiefouder met onderhoudsplicht. Dit is van invloed op de hoogte van de alimentatie.

Vergelijking draagkracht en definitieve berekening

Zodra van beide ouders de draagkracht en het inkomen zijn bepaald, worden deze en de behoefte aan alimentatie met elkaar vergeleken. De uitkomst hiervan bepaalt de hoogte van de kinderalimentatie. Doordat het inkomen per jaar kan veranderen, wordt het bedrag van de alimentatie jaarlijks aangepast.

Is kinderalimentatie aftrekbaar?

Sinds 2015 is kinderalimentatie niet meer aftrekbaar en vrijgesteld van belastingen. Zijn uw kinderen ouder dan 21 jaar, dan kunt u mogelijk nog een deel van de kosten opgeven. Doordat de alimentatie niet meer aftrekbaar is heeft de betalende partner hogere kosten en dit kan leiden tot ruzies, bij een gewenste verlaging. Niet alleen geldzaken leiden tot veel ruzies en conflicten tussen gescheiden ouders, vaak gaat dit ook mis bij opvoedkundige- en praktische zaken.

Wilt u deze ruzies niet langer op de verkeerde manier beslechten? Scheidingscenter kan u helpen bij het opstellen van afspraken en houd hierbij rekening met de behoeften van beide partners om tot een goede en vooral duurzame oplossing te komen.

Tot welke leeftijd kinderalimentatie?

Over het algemeen geldt de onderhoudsplicht voor kinderen tot hun 21ste levensjaar. Soms bestaat deze plicht echter langer. Dit is het geval als het kind een handicap heeft of niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Ook bij co-ouderschap kan kinderalimentatie van toepassing zijn. Co-ouderschap betekent niet dat de kosten van de kinderen automatisch 50/50 worden verdeeld – het kan best zijn dat de ene ouder kinderalimentatie aan de andere ouder betaalt. Ook hier wordt gekeken naar draagkracht.

Gerelateerde artikelen:

Kindgebonden budget

Kan ik toeslagen krijgen voor de kinderen? Misschien kunt u kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget krijgen. Dit is ook mogelijk wanneer u deze toeslagen nog nooit

Kinderalimentatie bij Co-ouderschap

Een veel voorkomend misverstand is dat er in geval van co-ouderschap geen kinderalimentatie hoeft te worden betaald omdat de kinderen evenveel tijd bij beide ouders

Partneralimentatie

Als u gehuwd of geregistreerd partners bent en na een scheiding niet genoeg inkomsten bezit om rond te komen, heeft u waarschijnlijk recht op partneralimentatie.

Scroll naar top