Kinderalimentatie

In mijn vorige blog ben ik in gegaan op partneralimenatie. Deze week behandel ik kinderalimentatie. Ouders hebben een onderhoudsplicht voor de kinderen tot in eerste instantie de 18 jarige leeftijd. Ouders dienen naar rato van draagkracht bij te dragen aan de kosten van opvoeding en levensonderhoud van de kinderen.

Vanaf 18 jaar zijn kinderen meerderjarig. Wanneer de (jong)meerderjarige niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, wordt de financiële verantwoordelijkheid van de ouders met een aantal jaren verlengd.

Ouders zijn verplicht bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en studie. Deze verlengende onderhoudsplicht gaat door tot de 21-jarige leeftijd.

Veel ouders vinden sowieso dat hun scheiding geen gevolgen moet hebben voor de financiële bijdragen aan de studie van hun kinderen. Vaak wordt in een convenant aangegeven dat de ouders zullen bijdragen in de kosten van levensonderhoud en studie tot bijvoorbeeld 23-jarige leeftijd (bij redelijke studieresultaten).

Wilt u meer weten over kinderalimentatie? Zou u graag meer weten komen over een de scheiding met behulp van een mediator? Of waar Scheidingscenter u allemaal mee kan helpen? Neem dan contact op met Alex Kanters, kom langs bij ons op kantoor of wij komen naar u. Het kennismakingsgesprek is altijd geheel vrijblijvend. Ervaar de kracht en het comfort van een mediator tijdens uw scheiding!

De hoogte van de kinderalimentatie

Aan de hand van de leeftijd van de kinderen en de hoogte van het gezinsinkomen kan eenvoudig uit tabellen (opgesteld door NIBUD en het Centraal Bureau voor de Statistiek) worden afgelezen wat de kosten van de kinderen zijn. Je zou kunnen schrikken van de bedragen die worden toegerekend aan de kinderen en geloof je niet dat dit maandelijks aan de kinderen wordt besteed. Dit kan leiden tot felle discussies. Het is dus goed om te beseffen wat allemaal in de kosten van de kinderen wordt meegenomen. Antwoord: alles!

Met alles wordt bedoeld; eten en drinken, kleding, sport, vakanties, kadootjes, nieuwe fiets, computer, schoolgeld, muziekles, opvangkosten (zoals tijdens het huwelijk gemaakt), schoolreisjes etc. Dit zijn de direct aanwijsbare kosten. er zijn ook kosten die niet direct aanwijsbaar zijn zoals gas, water, licht, huisvestingskosten en afschrijvingskosten van apparatuur. Ook met deze kosten is rekening gehouden in de tabellen.

In mijn volgende blog zal ik ingaan op co-ouderschap en kinderalimentatie.

Neem contact op voor het maken van een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Namens Scheidingscenter:

Dhr. Alex Kanters

MfN Register-familie-Mediator

Deelnemer bij:

MfN Registermediator

Raad voor Rechtsbijstand