Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een wettelijk verplicht gesteld document waarin ouders die gaan scheiden hun afspraken rondom de opvoeding en verzorging van de minderjarige kinderen schriftelijk vastleggen. De familiemediator van het ScheidingsCenter bespreekt samen met u alle onderdelen van het ouderschapsplan. En wanneer u het eens bent, legt deze uw duidelijk en secuur vast.

Ouderschapsplan opstellen

Elk kind heeft recht op opvoeding en verzorging van beide ouders

Volgens de wet hebben minderjarige kinderen recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Deze verplichting van de ouder houdt niet op na een echtscheiding, omdat het gezamenlijk ouderlijk gezag na een scheiding gewoon doorloopt.

Door een echtscheiding verandert er wel het nodige in het dagelijkse gezinsleven van ouders en kinderen en zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Denk daarbij aan zaken als:

  • Bij wie gaan de kinderen wonen?
  • Hoe gaan de ouders elkaar informeren en raadplegen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de kinderen?
  • Hoe gaat een omgangsregeling eruit zien?
  • Wat gaat er geregeld worden over de kosten van de opvoeding en de verzorging van de kinderen?
  • Hoeveel kinderalimentatie gaat er betaald worden?

Al deze afspraken worden vastgelegd in een document, het zogenaamde ouderschapsplan.

De inhoud van het ouderschapsplan

Hoewel de wet niet tot in detail in het plan geregeld moet worden:

  • De wijze waarop u met uw ex-partner de zorg- en opvoedingstaken verdeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om, de dagelijkse zorg voor de kinderen, de omgangsregeling, de vraag hoe er omgegaan wordt met school, vrije tijd, vakanties en medische verzorging.
  • De wijze waarop u en uw ex-partner elkaar informeren en raadplegen over recente ontwikkelingen de kinderen. Hierbij moet u denken aan ontwikkelingen op school, over het vermogen van de kinderen.
  • De manier waarop u beiden omgaat met de kosten van de verzorging en de opvoeding van de kinderen. Wie draagt ​​hoeveel bij bepaalde kosten? Hoeveel kinderalimentatie wordt er betaald?

Ouderschapsplan als bijlage bij echtscheidingsverzoekschrift

In de situatie dat er sprake is van minderjarige kinderen moet bij elk echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan worden toegevoegd.

In de situatie dat er sprake is van minderjarige kinderen moet bij elk echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan worden toegevoegd. Voor kinderen kan een scheiding traumatisch zijn, vooral wanneer een echtscheiding een vechtscheiding wordt.

Gerelateerde artikelen:

Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis

Een scheiding is voor alle betrokkenen meestal een ingrijpende gebeurtenis. Gevoelens als verdriet, boosheid, opluchting en afscheid vallen samen met praktische gevolgen zoals verhuizen en

Kindgebonden budget

Kan ik toeslagen krijgen voor de kinderen? Misschien kunt u kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget krijgen. Dit is ook mogelijk wanneer u deze toeslagen nog nooit

Ouderschapsplan opstellen

Wanneer u samen ervoor gekozen heeft om uit elkaar te gaan, moeten er verschillende afspraken worden vastgelegd. Afspraken over de kinderen is misschien wel een

Scroll to Top