Over ScheidingsCenter

Over Alex Kanters

Alex Kanters is sinds 2007 Scheidingsbemiddelaar voor de Kop van Noord-Holland en heeft daarin al heel veel stellen begeleid tijdens hun scheiding. “Ik liep in mijn vak als financieel adviseur vaak tegen problemen aan wanneer een scheiding aan de orde was. Er komt namelijk nogal wat kijken bij een scheiding. Denk aan kinderen, huisvesting, het verdelen van geld en zaken als pensioenen en verzekeringen. Met een scheidingsbemiddelaar hebben partijen één aanspreekpunt die alle te regelen onderwerpen in een logische volgorde zet.”

Scheiding: een nieuw begin

“Als meerwaarde van mijn dienstverlening zie ik dan ook de aandacht die ScheidingsCenter besteedt aan een opstapje voor een nieuwe toekomst van de betrokkenen, de juridische afwikkeling is een onderdeel van onze dienstverlening. Tijdens de gesprekken zie ik vooral twee mensen die hun leven opnieuw vorm moeten geven.”

Scheiden in uw regio

Indien u gaat scheiden, moet er veel geregeld worden. Voor de financiële en juridische zaken kunt u hulp inschakelen van Het ScheidingsCenter als bemiddelaar. “Deze zaken nemen wij dan voor u uit handen. Daarbij werken wij regionaal en dus met mensen uit de buurt zodat het proces zo eenvoudig mogelijk verloopt.”

Meer weten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek:

Kantoor Alkmaar: 072-5272370
Kantoor Schagerbrug: 0224-573521
E-mail: kanters@scheidingscenter.nl

Alex-Kanters

Alex Kanters

Zijn ervaring in het veld is dat er vaak veel onduidelijkheid bestaat tussen het denken van de ene partner en de bedoelingen van de andere.

“Wanneer er op voorhand goede begeleiding is, zodat duidelijk is hoe de vork zowel juridisch als fiscaal in de steel zit, kunnen beide partijen elkaar na hun nieuwe start recht in de ogen blijven kijken. Wél zo belangrijk met name als er kinderen in het spel zijn. Als er ook maar een beetje onduidelijkheid bestaat over de verdeling van de financiën, kunnen de kinderen er tussen zitten. Zij zijn toch al de dupe, want kinderen scheiden niet.”

Unieke benadering

Op elk deelgebied van een scheiding werkt ScheidingsCenter nauw samen met (scheiding)specialisten. Dit netwerk van specialisten (in uw eigen woonplaats bijvoorbeeld) werkt mee aan het succes, om u op professionele, onpartijdige wijze bij te staan in uw scheiding.

Alex Kanters is als (echt)scheiding Mediator ingeschreven in het MfN-register. Dit is een door de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor echtscheidingsbemiddelaars.

De kosten van een echtscheiding zijn afhankelijk van de complexiteit en de duur van een scheidingsproces. Voor meer informatie hierover nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.

Onze missie

Bij het ScheidingsCenter draait het om scheiden met begrip voor elkaar. Wij helpen de scheidende partners om in gesprek te gaan, waarna beslissingen genomen kunnen worden. Dat is essentieel, helemaal als er kinderen in het spel zijn. Voor hen is het belangrijk dat beide ouders aanwezig zijn bij bijvoorbeeld een verjaardag, een diploma-uitreiking of een huwelijk. Communicatie tussen de scheidende partners staat derhalve bovenaan.

Hulp bij scheiding

ScheidingsCenter begeleidt uw echtscheiding tot in de puntjes. Dus vanaf het opmaken van de stukken tot inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente. Het overbruggen van verschillen van inzicht en informatieverschaffing over uw beider rechten en plichten is daarbij de hoofdtaak. ScheidingsCenter staat voor professionele hulp van A tot Z ofwel: een complete begeleiding tijdens het hele proces van uw scheiding, zonder verrassingen achteraf.

Scroll naar top