Partneralimentatie

Als u gehuwd of geregistreerd partners bent en na een scheiding niet genoeg inkomsten bezit om rond te komen, heeft u waarschijnlijk recht op partneralimentatie. Over de hoogte van de partneralimentatie kunnen afspraken worden gemaakt, eventueel met hulp van een scheidingsmediator. Bij het berekenen van de partneralimentatie wordt zowel rekening gehouden met het welstandsniveau dat u gewend was tijdens het huwelijk/partnerschap, als met de draagkracht van de alimentatieplichtige partner.

Mediator

Kinderalimentatie​

Als ouders bent u verplicht om uw kind of kinderen te onderhouden. Dat geldt ook als u uit elkaar bent, dan worden de kosten van het kind of de kinderen naar draagkracht verdeeld.
Deze bijdragen in de kosten van uw kind of kinderen betaalt u aan uw ex-partner voor de opvoeding en verzorging van uw kind of kinderen. Het Nibud geeft hier veel informatie over.
Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de Trema-normen. Bij deze berekening houden we rekening met de verdeling van de zorg, de taakverdeling en de hoogte van uw inkomen. Pas na een berekening weet u of u kinderalimentatie moet betalen – of juist ontvangt.

De fiscus / regelgeving en kinderalimentatie

Ook bij co-ouderschap kan kinderalimentatie van toepassing zijn. Co-ouderschap betekent niet dat de kosten van de kinderen automatisch 50/50 worden verdeeld – het kan best zijn dat de ene ouder kinderalimentatie aan de andere ouder betaalt. Omdat er door de meeste mensen elk jaar iets meer verdiend wordt, gaat de alimentatie ook elk jaar een beetje omhoog. Hoeveel u aan kinderalimentatie moet betalen of ontvangen

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Ook bij co-ouderschap kan kinderalimentatie van toepassing zijn. Co-ouderschap betekent niet dat de kosten van de kinderen automatisch 50/50 worden verdeeld – het kan best zijn dat de ene ouder kinderalimentatie aan de andere ouder betaalt. Ook hier wordt gekeken naar draagkracht.
Scroll to Top