Partneralimentatie

Partneralimentatie berekenen? Als u of uw ex-partner niet over voldoende inkomsten beschikken, dan moet de ander bijdragen in het levensonderhoud. De hoogte van uw partneralimentatie berekenen kan vrij complex zijn en is afhankelijk van verschillende persoonlijke factoren. Zo speelt de behoefte aan partneralimentatie een rol, alsmede de draagkracht van de betalende partner. Ook de duur van het huwelijk/partnerschap en eventuele kinderen zijn factoren om rekening mee te houden. Vaak leidt het berekenen van partneralimentatie tot hoogoplopende conflicten waarbij Scheidingscenter uitkomst biedt.

Heeft u een conflict over de hoogte van partneralimentatie en komt u hier samen niet uit? Neem contact op voor hulp bij partneralimentatie berekenen en scheiden met wederzijds respect. Dit is de kernwaarde van Scheidingscenter en wij zetten in op het maken van duurzame afspraken en het creëren van onderling begrip.

Partneralimentatie

Partneralimentatie verplicht

Partneralimentatie is een wettelijke onderhoudsplicht, waarover u onderling afspraken kunt maken of deze laat vastleggen door een rechter. Vaak is de weg naar het gerecht echter een kostbare procedure en kunt u uw partneralimentatie ook laten regelen door een scheidingsmediator. Dit heeft als voordeel dat u de kosten van een scheidingsmediator kunt delen en dat u ‘on speaking terms’ blijft. Dit laatste is vooral erg belangrijk als er minderjarige kinderen in het spel zijn en u ook een omgangsregeling dient op te zetten.

Recht op partneralimentatie na scheiding?

Komt u niet rond door een gebrek aan inkomsten dan heeft u waarschijnlijk recht op partneralimentatie. Bij het berekenen van partneralimentatie wordt zowel rekening gehouden met het welstandsniveau dat u gewend was tijdens het huwelijk/partnerschap, als met de draagkracht van de alimentatieplichtige partner. Bij echtscheidingen is partneralimentatie een gevoelig onderwerp, welke vaak tot conflicten leidt.

De ex-partner die aanspraak maakt op partneralimentatie bevindt zich in een afhankelijke positie. Terwijl de partneralimentatieplichtige van mening kan zijn dat deze zijn/haar eigen financiën moet zien te regelen. Beiden ex-partners gaan een financieel onzekere tijd tegemoet en moeten een hoop regelen. Emoties, stress en angst maken het in deze situatie ingewikkeld om begrip voor elkaar te hebben en tot overeenstemming te komen. De hulp van een scheidingsmediator kan hierin het verschil maken,

Er zijn nieuwe regels ingesteld voor partneralimentatie per 1 januari 2020, welke ook in 2021 van toepassing zijn. Zo bedraagt de maximale duur partneralimentatie 5 jaar bij een huwelijk van 10 jaar of langer. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van minder dan 10 jaar gelden er andere regels. De minder vermogende partner ontvangt dan voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurder alimentatie.

Dit werkt als volgt; bent u bijvoorbeeld 6 jaar getrouwd geweest, dan moet u of uw ex-partner voor de duur van 3 jaar partneralimentatie betalen. De onderhoudsplicht die ex-partners naar elkaar toe hebben kent 3 uitzonderingen op deze nieuwe regels:

  • Heeft u samen kinderen? Pas als het jongste kind 12 jaar oud wordt stopt de partneralimentatie.
  • Ontvangt u of uw ex-partner binnen 10 jaar AOW en heeft het geregistreerd partnerschap of huwelijk minimaal 15 jaar stand gehouden? Dan stopt de alimentatieplicht zodra de partner AOW ontvangt.
  • U bent geboren voor of op 1 januari 1970 en het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft langer dan 15 jaar geduurd. Dan ontvangt u pas over meer dan 10 jaar AOW en heeft u recht op partneralimentatie voor de duur van 10 jaar, naargelang de draagkracht van de ex-partner.
Heeft u vragen over partneralimentatie of wilt u graag een vrijblijvend adviesgesprek met onze familie mediator inplannen neem dan contact met ons.  
Gerelateerde artikelen:

Kindgebonden budget

Kan ik toeslagen krijgen voor de kinderen? Misschien kunt u kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget krijgen. Dit is ook mogelijk wanneer u deze toeslagen nog nooit

Kinderalimentatie bij Co-ouderschap

Een veel voorkomend misverstand is dat er in geval van co-ouderschap geen kinderalimentatie hoeft te worden betaald omdat de kinderen evenveel tijd bij beide ouders

Partneralimentatie

Als u gehuwd of geregistreerd partners bent en na een scheiding niet genoeg inkomsten bezit om rond te komen, heeft u waarschijnlijk recht op partneralimentatie.

Scroll naar top