Pensioen en scheiding

Pensioen en scheiding; hoe wordt dit verdeeld? Bij een scheiding moet er veel geregeld worden; u maakt samen afspraken over de kinderen, alimentatie, verdeling van het huis en bezittingen. Wat u mogelijk vergeet is het opgebouwde pensioen bij scheiding! Ook hierover dient u afspraken te maken, welke pas ingaan ten tijde dat u of uw ex-partner met pensioen gaan. Regelt u dit niet dan komt u mogelijk voor vervelende financiële verrassingen te staan in de toekomst. Het basispensioen (AOW) hoeft u niet te delen met uw ex-partner.  Soms is het moeilijk om goede afspraken te maken en tot oplossingen te komen bij de verdeling van het pensioen bij scheiding. Raken u en uw ex-partner verwikkeld in vervelende discussies of hoogoplopende ruzies bij afspraken omtrent het pensioen en scheiding? 

Scheidingscenter helpt bij het maken van goede afspraken omtrent pensioen en scheiden. Voor scheiden met wederzijds respect en het afwikkelen hiervan van A tot Z kunt u terecht bij onze scheidingsmediator Alex Kanters

Pensioen en scheiding

Pensioenverevening bij scheiding

Wanneer u gaat scheiden heeft u mogelijk recht op een deel van het pensioen dat is opgebouwd tijdens het geregistreerd partnerschap of huwelijk. Dit noemen we pensioenverevening. Het kan ook zijn dat uw ex-partner aanspraak maakt op een deel van uw pensioen. Dit noemen we de pensioenverevening en deze is van toepassing, tenzij u hierover samen anders bepaalt.  Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap bouwt u samen met uw ex-partner pensioen op. In Nederland maken we onderscheid tussen het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het pensioen dat u en uw ex-partner hebben opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap moet u verdelen. U maakt samen met uw ex-partner aanspraak op de helft hiervan, tenzij u hierover samen andere afspraken maakt. Deze laat u vastleggen in een scheidingsconvenant en ondertekenen door een notaris. 
De verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding kan op vier manieren geregeld worden, hieronder ziet u een overzicht van de deze manieren:
  • Zonder afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding; hebben beiden ex-partners recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. In deze periode stonden u en uw partner bij de pensioenuitvoerder aangemerkt als partner. 
  • Tijdens de scheiding zijn er andere afspraken overeengekomen en is dit doorgegeven aan de pensioenuitvoerder(s). Het kunnen er meerdere zijn als u bijvoorbeeld in deze periode bent gewisseld van baan en/of bedrijfstak. 
  • Conversie van het ouderdomspensioen; het pensioen is gesplitst en niet verdeeld, dit noemen we conversie. Een conversie is definitief en niet omkeerbaar. Bij een conversie heeft u een eigen pensioenpotje doordat uw ex-partner een deel van zijn/haar pensioen heeft afgestaan. 
  • U heeft samen met uw ex-partner de afspraak gemaakt om het ouderdomspensioen niet te verdelen. De gemaakte afspraken hierover legt u schriftelijk vast en kunnen niet meer teruggedraaid worden. U maakt hierdoor niet langer aanspraak op een deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner. 
Geef wijzigingen in uw situatie binnen 2 jaar na de scheiding door aan uw pensioenuitvoerders. Scheidingscenter kan u helpen met het invullen van het mededelingsformulier bij wijzigingen voor ouderdomspensioen na scheiding. 
Het partnerpensioen, ook bekend als nabestaandenpensioen wordt veelal in (werknemers)pensioenregelingen opgenomen. Als een van de pensioenopbouwers overlijdt wordt het nabestaandenpensioen uitgekeerd aan de nabestaanden. Als u geen andere afspraken hierover heeft gemaakt dan maakt uw ex-partner ook na uw overlijden recht op het nabestaandenpensioen of een deel hiervan. Dit zal maandelijks worden uitgekeerd. Naast uw ex-partner hebben minderjarige kinderen ook recht op het nabestaandenpensioen. De achterblijvende partner krijgt dan bij overlijden maandelijks een bedrag uitgekeerd. Niet alleen de partner die achterblijft heeft recht op het nabestaandenpensioen, dit geldt ook voor minderjarige kinderen. Het deel dat aan de minderjarigen kinderen wordt uitgekeerd wordt wezenpensioen genoemd. Wanneer heeft u recht op het nabestaandenpensioen van uw ex-partner?
  • Bij een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst is uw partner aangemeld bij uw pensioenverstrekker.
  • Als uw ex-partner in loondienst werkzaam was en een pensioen heeft opgebouwd via de werkgever.
  • Uw ex-partner maakt andersom ook recht op uw opgebouwde pensioen. Het bovenstaande is niet van toepassing als u of uw ex-partner geen betaald werk had of als zelfstandige werkzaam was gedurende uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Het regelen van uw pensioen en scheiding kan complex zijn, er zijn veel belangrijke zaken die u samen goed moet regelen. Deze zaken zijn van invloed op de toekomst van beide partners. Staat u niet langer op goede voet met uw ex-partner of zorgen dit soort zaken voor een gespannen relatie dan kan een scheidingsbemiddelaar u hierin bijstaan.
Samen met de scheidingsbemiddelaar bespreekt u de problemen waar u tegenaan loopt tijdens de scheiding en wordt er naar passende oplossingen gezocht met oog voor beide partners. Het voordeel hiervan is dat u de onderlinge communicatie kunt verbeteren en niet verwikkeld raakt in een juridische strijd waarbij beiden partners afzonderlijk van elkaar een advocaat moeten inhuren. Wilt u meer informatie over scheiden en pensioen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. 
Gerelateerde artikelen:

Huwelijk en de echtscheiding

Je trouwt of gaat een geregistreerd partnerschap aan in algehele gemeenschap van goederen of onder huwelijksvoorwaarden. In het geval van algehele gemeenschap van goederen wordt

Echtscheiding en eigen bedrijf

Het eigen bedrijf kan, ongeacht de bedrijfsvorm en ongeacht of er al dan niet sprake is van huwelijkse voorwaarden, een onderdeel zijn van de scheiding. Bij

Scheiden na een lang huwelijk

Wanneer de kinderen volwassen zijn, afgestudeerd, een eigen koopwoning hebben en flink aan de weg timmeren, voelt het voor sommige ouders alsof hun taak erop

Scroll naar top