Scheiden en eigen bedrijf

Ga je scheiden met een eigen bedrijf? Dan moet er veel geregeld worden. Op financieel en fiscaal gebied kan er namelijk een hoop mis gaan. Wat kan zorgen voor een vervelende nasleep en financiële problemen op zakelijk en persoonlijk vlak. Het is van groot belang dat scheiden met een eigen bedrijf goed geregeld wordt. Is er sprake van voortzetting van het bedrijf en moet een van de partners de ander uitkopen? Dan heeft dit gevolgen voor jullie beiden als blijkt dat er financiële tekorten ontstaan door de uitkoop. Het kan namelijk zomaar gebeuren dat de draagkracht van een van de partner dusdanig wegvalt dat er geen partneralimentatie of kinderalimentatie betaalt kan worden. 

Scheidingsbemiddelaars Richard Komen en Norman Talma zijn zeer ervaren op het gebied van complexe scheidingen en adviseren zelfs advocaten over scheiden met een eigen bedrijf. Wil je meer weten over de rechten en plichten?

Scheiden en eigen bedrijf

Scheiden gemeenschap van goederen eigen bedrijf

Wanneer je getrouwd bent in gemeenschap van goederen behoort een eigen bedrijf tot het gemeenschappelijke eigendom. Ook wanneer je het bedrijf runt en je ex-partner hier buiten stond tijdens het huwelijk / geregistreerd partnerschap. Als je gaat scheiden moet alles gelijk verdeeld worden en hier hoort het eigen bedrijf ook bij. Een verdeling levert vaker wel dan niet problemen op tussen de scheidende partners. Vaak is er sprake van een gebrek aan kennis over het bedrijf bij een van de partners en een bemoeilijkt wantrouwen over de verdeling. Dit maak de verdeling van een onderneming bij scheiding een complex klus. 

Ben jij degene die het bedrijf runt dan kan het wrang zijn dat je hiervan een groot deel moet afstaan ​​aan je ex-partner. Mogelijk ben je zelfs in conflict en is er sprake van elkaar moedwillig dwarsbomen. Toch is het belangrijk om elkaar iets te gunnen en hier samen een oplossing voor te vinden. Het is immers voor beide partijen belangrijk, dat de onderneming gezond blijft. Je hebt er niets aan als de echtscheiding op een vechtscheiding uitloopt. Gun je elkaar helemaal niets, dan loopt het bedrijf gevaar. Met als gevolg dat je eigen alimentatie ook gevaar loopt.

De Scheidingsplanner is een ervaren scheidingsbemiddelaar met verstand van financiële- en fiscale regelgeving. Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

De verdeling van een eigen bedrijf bij scheiding kan behoorlijk ingewikkeld zijn. De waarde van het bedrijf zal eerst bepaald moeten worden aan de hand van de activa en passiva. Hiernaast speelt ook de rechtsvorm een grote rol bij de verdeling:

  • Verdeling eenmanszaak 

De rechtsvorm eenmanszaak valt onder gemeenschap van goederen, waardoor deze volledig verdeeld zal moeten worden. Deze verdeling vraagt om specialistische kennis en ervaring. 

  • Verdeling Vof 

Een vof (vennootschap onder firma) is van 2 of meer personen. Als deze van beide partners is, valt de verdeling onder gemeenschap van goederen. De waarde van een vof bepalen is allesbehalve simpel en hangt af van meerdere factoren. Zonder specialistische kennis kom je hier moeilijk uit en bij gebrek aan kennis hierover kun je jezelf  financieel benadelen. 

  • Verdeling vof met compagnons en partners

Bestaat de vof  naast jou en je ex-partner nog uit andere compagnons? Alleen het deel dat van beide partners is valt binnen de gemeenschap van goederen. De waarde hiervan moet je vast laten stellen door een onafhankelijke deskundige en wordt bepaald door verschillende factoren.

  • Verdeling bv

Een besloten vennootschap bestaat uit aandelen, welke naar gelijkheid verdeeld moeten worden bij een scheiding. Hier gaat het vaak mis bij partners die in scheiding liggen. De partner die onderneemt moet zijn/haar aandelen gedeeltelijk afstaan of de ex-partner uitkopen. De uitkoopsom wordt berekend aan de hand van de waarde van de aandelen. Deze waarde laat je  vaststellen door een onafhankelijke accountant, die met verschillende factoren rekening houdt. 

Het vaststellen van  alimentatie bij scheiden en  een eigen bedrijf is geen eenvoudig onderwerp. Het eigen bedrijf is inkomen, bezit en vaak pensioenvoorziening ineen. Op al deze vlakken zijn praktische, financiële en fiscale vragen te stellen. Op basis van onzekere gegevens wordt veelal een alimentatieberekening gemaakt. Hier sluipen vaak onherstelbare fouten in die het einde van de onderneming kunnen betekenen. Wil je geen  zaken over het hoofd zien en op basis van een correcte berekening door een ervaren scheidingsbemiddelaar je leven kunnen doorzetten? Ook dan is de hulp van een scheidingsbemiddelaar een verstandige keuze! 

Als (ex-)partner van een ondernemer heb je recht op de helft van het opgebouwde pensioen. Als er voor pensioen binnen het bedrijf gespaard wordt, moet jouw deel hiervan overgemaakt worden naar een verzekeringsmaatschappij. Eventueel kan dat deel van het pensioengeld, tegen iets anders dat geld waard is geruild worden. Let daarbij wel goed op de fiscale gevolgen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Zorg dat je een deskundige in de arm neemt. Bij pensioenen gaat het om grote bedragen, wacht niet tot de pensioendatum!

De Scheidingsplanner staat je bij tijdens het maken van afspraken rondom de scheiding. Zowel bij keuzes over emotionele zaken, als financiële zaken.

De ene zaak is complexer dan de andere. Het kan zelfs zo zijn dat een partner in dienst is bij de onderneming van de ander partner. Er komt dan ook een stukje arbeidsrecht bij kijken. Wij begeleiden jullie in dit proces en houden rekening met de belangen van beide partijen.

Als de onderneming verdeeld of verrekend moet worden, is het de vraag welke waarde de onderneming heeft. Er zijn veel verschillende methoden om de waarde van een onderneming te bepalen. Je kunt kijken naar de bezittingen en schulden (activa en passiva). Of je neemt bijvoorbeeld als uitgangspunt wat het rendement is van de onderneming of het toekomstige rendement, of er wordt beoordeeld hoe de cashflow is.

Verder is het de vraag wie de waarde van de onderneming bepaalt. In eerste instantie wordt wel eens aan de accountant gevraagd om een waardering op papier te zetten. Maar meestal is ’t het beste om samen met je toekomstige ex-partner een onafhankelijke derde de opdracht te geven een waardering op papier te zetten.

Gerelateerde artikelen:

Echtscheiding en eigen bedrijf

Het eigen bedrijf kan, ongeacht de bedrijfsvorm en ongeacht of er al dan niet sprake is van huwelijkse voorwaarden, een onderdeel zijn van de scheiding. Bij

Stamrecht BV tijdens een scheiding

Een interessante vraag is of een stamrecht BV (of gouden handdruk) bij echtscheiding moet worden gedeeld met de ex-partner. In de rechtspraak zijn hier verschillende

Scroll naar boven