Scheiden Met Kinderen​

Scheiden met kinderen? Hoe is het geregeld met het ouderschap na een scheiding? Ouders kunnen ervoor kiezen om te gaan scheiden, hier komen veel emoties bij kijken en roept ook veel vragen op. Wie zorgt voor de kinderen en wat zijn de rechten van ouders en kinderen? ScheidingsCenter biedt hulp bij scheiden met kinderen en zorgt dat dit met wederzijds respect afgewikkeld wordt.

Scheiden met kinderen

Door hoog oplopende emoties kan het moeilijk zijn om scheiden met kinderen in goede banen te leiden. ScheidingsCenter regelt scheidingen met wederzijds respect en helpt bij de opstelling van een wettelijk verplicht ouderschapsplan. Hierin worden belangrijke afspraken vastgelegd zoals:

  • de hoofdverblijfplaats van één of meerdere kinderen;
  • de communicatie bij het maken van belangrijke beslissingen;
  • de opvoed- en zorgverdeling;
  • de kostenverdeling.

Scheiden met kinderen

Ieder jaar maken rond de 6000 minderjarige kinderen een scheiding mee. Tien tot vijftien procent van alle scheidingen mond uit in een vechtscheiding, waarbij ouders hevige ruzies hebben of niet langer in contact zijn met elkaar. Voor (jonge) kinderen heeft dit nadelige gevolgen en dat wilt u als ouder voorkomen.

Scheiden met kinderen is complex en emoties kunnen in de weg staan ​​bij het maken van keuzes voor de kinderen. Met de begeleiding van ScheidingsCenter zorgen wij ervoor dat uw scheiding niet uitmondt in een vechtscheiding en stelt u samen met uw ex-partner een duurzaam ouderschapsplan op.

Een vechtscheiding is een echtscheiding waarbij de scheidende partners in conflict liggen met elkaar. Door hoog oplopende emoties verandert de scheiding met kinderen in een gevecht. Kinderen van ouders die in een vechtscheiding zijn beland, komen vaak in een loyaliteitsconflict terecht en voelen zich hierdoor angstig of emotioneel verwaarloosd.

Tussen sommige ouders is de communicatie dusdanig verslechterd dat het niet meer lukt om afspraken te maken over de scheiding. Gesprekken monden steevast uit in discussies en oplossingen blijven uit. Verwijten voeren de boventoon, waardoor vechtscheidingen alleen maar verliezers kennen. De effecten van een vechtscheiding op kinderen zijn nadelig en kunnen een langdurig tot blijvend effect hebben. Lees meer over vechtscheiding.

Kinderen van ouders die grote conflicten met elkaar hebben tijdens en na het scheiden, ervaren vaak voorkomende problemen op school. Ze hebben veelal moeites met hun emoties en kunnen hier op latere leeftijd nog last van hebben bij het aangaan van relaties. Dit maakt het belang van een goed geregelde scheiding zeer groot.

ScheidingsCenter zet zich als familiemediator welke overeenstemming bereikt tussen de partijen bij het scheiden met kinderen. Naast het opstellen van een ouderschapsplan kunnen wij ons ook buigen over juridische vermogensconflicten en andere complexe zaken.

Voor kinderen is de impact van een scheiding groot, zij hebben baat bij stabiliteit en ouders die elkaar respecteren. Negatieve emoties of verwijten wilt u bij het scheiden met kinderen niet laten overheersen. Een scheiding zou afgewikkeld moeten worden met oog voor wat ooit was: liefde en respect voor elkaar. Veel kinderen zijn immers ontstaan uit gedeelde liefde voor elkaar. Het is spijtig als deze liefde naar de achtergrond is verdwenen en woede of andere negatieve gevoelens de overhand nemen.

Het netjes afhandelen van een scheiding met kinderen heeft ook effect op het ouderschap na scheiding. Het ouderschap zelf houd immers nooit op, slechts de vorm van de verbintenis is verandert. Voor kinderen is het belangrijk dat papa en mama goed samen kunnen werken, deze samenwerking verloopt een stuk beter als u niet met wrok zit over een vechtscheiding of conflict dat nooit is opgelost. Twijfelt u over het inschakelen van een familie mediator? Neem vrijblijvend contact op en laat ons met u meedenken.

Wilt u meer weten over het ouderschapsplan en welke afspraken er gemaakt moeten worden bij het scheiden met kinderen? Lees ons artikel over ouderschapsplan opstellen of neem contact op om uw persoonlijke situatie voor te leggen aan onze ervaren familie scheidingsmediator.

Gerelateerde artikelen:

Scheiding van tafel en bed

Indien jullie kiezen voor een scheiding van tafel en bed betekent dat, dat je gescheiden van elkaar wilt leven en dat je samen geen tafel

Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis

Een scheiding is voor alle betrokkenen meestal een ingrijpende gebeurtenis. Gevoelens als verdriet, boosheid, opluchting en afscheid vallen samen met praktische gevolgen zoals verhuizen en

Scroll naar top