Scheiden Met Kinderen​

Scheiden met kinderen? Hoe is het geregeld met het ouderschap na scheiding? Ouders kunnen besluiten om te gaan scheiden, hier komen veel emoties bij kijken en dit roept veel vragen op. Wie zorgt voor de kinderen en wat zijn de rechten van ouders en kinderen? Scheidingscenter biedt hulp bij scheiden met kinderen en zorgt dat dit met wederzijds respect afgewikkeld wordt.

Mediator

Door hoog oplopende emoties kan het moeilijk zijn om scheiden met kinderen in goede banen te leiden. Scheidingscenter regelt scheidingen met wederzijds respect en helpt bij de opstelling van een wettelijk verplicht ouderschapsplan. Hierin worden belangrijke afspraken vastgelegd zoals:

  • hoofdverblijfplaats kind
  • communicatie bij het maken van belangrijke beslissingen
  • opvoed- en zorgverdeling
  • kostenverdeling 

Scheiden met kinderen

Ieder jaar maken rond de 6000 minderjarige kinderen een moeilijke scheiding mee. Tien tot vijftien procent van alle scheidingen mond uit in een vechtscheiding, waarbij ouders hevige ruzies hebben of niet langer in contact zijn met elkaar. Voor (jonge) kinderen heeft dit nadelige gevolgen en dat wilt u als ouder uiteraard voorkomen.

Scheiden met kinderen is complex en emoties kunnen in de weg staan bij het maken van afspraken ten behoeve van de kinderen. Met de begeleiding van Scheidingscenter voorkomt u dat uw scheiding uitmondt in een vechtscheiding en stelt u samen met uw ex-partner een duurzaam ouderschapsplan op.

Wat is een vechtscheiding?

Een vechtscheiding is een echtscheiding waarbij de scheidende partners in conflict liggen met elkaar. Door hoge oplopende emoties verandert de scheiding met kinderen in een gevecht. Kinderen van ouders die in een vechtscheiding zijn beland komen vaak in een loyaliteitsconflict terecht en voelen zich hierdoor angstig of emotioneel verwaarloosd.

Tussen sommige ouders is de communicatie dusdanig verslechterd dat het niet meer lukt om afspraken te maken over het. Gesprekken monden steevast uit in discussies en oplossingen blijven uit. Verwijten voeren de boventoon, waardoor vechtscheidingen alleen maar verliezers kennen. De effecten van een vechtscheiding op kinderen zijn nadelig en kunnen langdurig tot blijvend effect hebben.

Effecten van een vechtscheiding

Kinderen van ouders die grote conflicten met elkaar hebben tijdens en na het scheiden ervaren vaker problemen op school. Ze hebben veelal moeites met hun emoties en kunnen hier zelfs op latere leeftijd nog last van hebben bij het aangaan van relaties. Dit maakt het belang van een goed geregelde scheiding zeer groot.

Scheidingscenter zet zich als Familiemediator welke overeenstemming bereikt tussen de partijen bij het scheiden met kinderen. Naast het opstellen van een ouderschapsplan kunnen wij ons ook buigen over juridische vermogensconflicten en andere complexe zaken.

Begeleiding bij scheiding met kinderen

Voor kinderen is de impact van een scheiding groot, zij hebben baat bij stabiliteit en ouders die elkaar respecteren. Negatieve emoties of verwijten wilt u bij het scheiden met kinderen niet laten overheersen. Een scheiding zou afgewikkeld moeten worden met oog voor wat ooit was: liefde en respect voor elkaar. Veel kinderen zijn immers ontstaan uit gedeelde liefde voor elkaar. Het is spijtig als deze liefde naar de achtergrond is verdwenen en woede of andere negatieve gevoelens de overhand nemen.

Ouderschap na scheiding

Het netjes afhandelen van een scheiding met kinderen heeft ook effect op het ouderschap na scheiding. Het ouderschap zelf houd immers nooit op, slechts de vorm van de verbintenis is verandert. Voor kinderen is het belangrijk dat papa en mama goed samen kunnen werken, deze samenwerking verloopt een stuk beter als u niet met wrok zit over een vechtscheiding of conflict dat nooit is opgelost. Twijfelt u over het inschakelen van een familie mediator? Neem vrijblijvend contact op en laat ons met u meedenken.

Wilt u meer weten over het ouderschapsplan en welke afspraken er gemaakt moeten worden bij het scheiden met kinderen? Lees ons artikel over ouderschapsplan opstellen of neem contact op om uw persoonlijke situatie voor te leggen aan onze ervaren familie scheidingsmediator.

Gerelateerde artikelen:

Kindgebonden budget

Kan ik toeslagen krijgen voor de kinderen? Misschien kunt u kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget krijgen. Dit is ook mogelijk wanneer u deze toeslagen nog nooit

Ouderschapsplan opstellen

Wanneer u samen ervoor gekozen heeft om uit elkaar te gaan, moeten er verschillende afspraken worden vastgelegd. Afspraken over de kinderen is misschien wel een

Scheiden en hypotheek

Scheiden en hypotheek De beslissing om te gaan scheiden is er niet één die je zomaar maakt. Zoals in eerdere artikelen te lezen is, kan

Scroll to Top