Scheiden met koophuis

Bij scheiden met een koophuis moet er bepaald worden wie in de woning mag blijven of dat deze verkocht moet worden. Over het algemeen gaat het koophuis na scheiding naar de eigenaar. Maar hoe zit dit, wanneer u beide eigenaar bent? In dit geval moet u de woning verdelen of uw ex-partner uitkopen. U kunt afspraken hierover vastleggen in het scheidingsconvenant. Lukt het echter niet om afspraken te maken en lopen gesprekken met uw ex-partner uit op hoogoplopende ruzies?

Schakel ScheidingsCenter in als scheidingsbemiddelaar en voorkom dure juridische procedures, waarbij een rechter de uitkomst beslist. 

Scheiden met koophuis

Wie mag in het koophuis blijven wonen na scheiding?

Het koophuis is voor beide partners een belangrijk onderdeel van het leven. Mogelijk woont u er al lange tijd en liggen hier mooie herinneringen. Dit maakt het moeilijk om afstand van de woning te doen. Toch is het tijdens de scheiding ‘gewoon’ een object die veel geld waard is. Bij scheiden met koophuis moet deze waarde verdeeld worden afhankelijk van wie de eigenaar is en op welke wijze u gehuwd bent. De verdeling van de waarde kan voor onenigheid zorgen tussen scheidende partners en is een complexe klus. Hierbij kan scheidingsbemiddelaar Alex Kanters beide partners goed begeleiden. Zo krijgen beide partners waar ze recht op hebben en lopen conflicten niet hoger op. Maak gratis en vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Waarde koophuis verdelen

De wijze waarop u de waarde van het koophuis moet verdelen bij scheiding is afhankelijk van de juridische status van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent is de verdeling vrij eenvoudig, ieder krijgt namelijk de helft. Vaak is er ook sprake van overwaarde of onderwaarde; bij overwaarde dien je de winst te verdelen en bij onderwaarde de schuld die overblijft. Bent u na 1 januari 2018 getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen? Dan valt het koophuis alleen als u deze samen hebt gekocht onder de gemeenschap van goederen. Was u of uw ex-partner al eigenaar van het koophuis voor het huwelijk dan blijft de woning van de oorspronkelijke eigenaar. Mocht u huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld dan kunt u hierin terugvinden hoe de verdeling geregeld wordt. Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden dan heeft u samen met uw ex-partner bepaald welke bezittingen gemeenschappelijk zijn. Is het koophuis van uw partner dan heeft deze ook volledig recht op de overwaarde ontstaan door gunstige marktontwikkelingen. Tenzij de waarde is ontstaan door gezamenlijke investeringen, dan moet de overwaarde eerlijk verdeeld worden. Gezien deze waardestijging is opgebouwd tijdens het huwelijk.

Eerst scheiden of eerst huis verkopen?

Gaat u scheiden met koophuis dan wilt u graag weten wat het best is; eerst scheiden of eerst het huis verkopen. Het antwoord op deze vraag is natuurlijk afhankelijk van uw situatie en de woonwensen van beide partners. Op basis hiervan kunt een beslissing maken. Voor de scheidingsprocedure zelf is de verkoop niet noodzakelijk. Dit kunt u ook regelen na de scheiding, wanneer u zich mogelijk in een minder emotionele fase bevindt. Vooral als u en ex-partner niet op goede voet staan is het belangrijk geen overhaaste beslissingen te nemen. Gaan u en uw ex-partner overhaast te werk, dan kan dit nadelige financiële gevolgen hebben voor de toekomst. Met de begeleiding van een scheidingsbemiddelaar kunt u verstandige keuzes maken en voorkomt u dat het conflict hoger oploopt.
De verkoop van het koophuis is niet noodzakelijk voor de scheiding, maar u wilt dit wel op korte termijn in gang zetten. Zodat u beiden snel verder kunt met het opbouwen van uw leven. Het is voor veel mensen namelijk niet mogelijk een nieuwe hypotheek af te sluiten als zij nog verbonden zijn aan een eerdere hypotheek of een gezamenlijk koophuis. Blijft een van de partners nog tijdelijk in het koophuis wonen dan is het verstandig om hier duidelijke afspraken over te maken.  Leg in ieder geval vast hoelang deze periode mag duren. Bent u het echter niet eens over de verkoop van het huis en wilt de een wel verkopen, maar de ander niet? Dan kunt u terugvallen op de afspraken in het scheidingsconvenant. Heeft u deze niet opgesteld en lukt het ook niet om hier samen afspraken over te maken, dan biedt een scheidingsbemiddelaar ook uitkomst. Deze kan u hierin bijstaan en voorkomt dat u mogelijk een kort geding moet aanspannen. Een groot voordeel van een scheidingsbemiddelaar is dat deze ten opzichte van een advocaat minder duur is. U kunt de kosten hiervoor samen delen en hoeft niet apart van elkaar een advocaat in te huren.  De scheidingsbemiddelaar van ScheidingsCenter beschikt over gespecialiseerde financiële kennis en kan beide partijen goed bijstaan bij het maken van goede afspraken. 

Als u in het huis blijft wonen, moet u uw partner uitkopen. Houd er rekening mee dat dat niet alleen betekent dat u in uw eentje de hele hypotheek moet betalen. Het betekent ook dat u de helft van de overwaarde van het huis aan uw ex-partner moet betalen. Als u dat niet kan betalen, kunt u de hypotheek verhogen. Op het moment dat u de helft van het huis koopt van uw ex-partner, heeft uw ex-partner geen enkele verplichting meer aan de hypotheekverstrekker. U koopt uw ex-partner zogezegd uit. Als uw partner in het huis blijft, geldt deze regeling uiteraard andersom. De afspraken die u maakt, worden vastgelegd bij de notaris in een ‘akte van verdeling’.

Bent u door de scheiding genoodzaakt het huis te verkopen, dan zal de waarde, de winst of de mogelijke schulden (als het huis bijvoorbeeld in marktwaarde is gedaald) samen worden gedeeld als u tenminste in gemeenschap van goederen bent getrouwd.

Steeds vaker kiezen cliënten voor het ‘onverdeeld laten’ van de woning, hetgeen wil zeggen dat u voor een bepaalde periode na de scheiding nog samen eigenaar blijft tegen afgesproken voorwaarden. Een eerste belangrijke beslissing die u dient te nemen is de periode van gezamenlijk behoud van de woning. De afgesproken periode en de voorwaarden worden vastgelegd in het convenant. Volgens de wet kan u de periode van onverdeeldheid voor maximaal vijf jaar laten vastleggen.

Een verlenging is echter mogelijk mits een nieuwe akte wordt opgemaakt. Anderzijds, wanneer u vroeger uit onverdeeldheid wil treden dan is dat steeds mogelijk mits gezamenlijk akkoord van u beiden. Voor de opmaak van uw scheidingsdossier is het van belang dat u afspreekt hoe de vereffening en verdeling van de woning nà de periode van onverdeeldheid geregeld wordt. Verkoopt u de woning aan derden en verdeelt u de opbrengst? Of koopt één van u beiden de woning?

Andere belangrijke zaken die u dient af te spreken zijn de regelingen rond de woning tijdens de periode van onverdeeldheid. Wie blijft er in de woning wonen? Spreken jullie een woonvergoeding af of niet? Hoe worden de eigenaarskosten zoals bijvoorbeeld de afbetaling van de hypothecaire lening of de woningverzekering geregeld? Wie betaalt bijvoorbeeld de bewonerskosten zoals nutsvoorzieningen of TV en internet?

Als u in een huurhuis woont, kunt u samen afspreken wie er na de scheiding in het huis blijft. Volgens de wet is de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner die geen hoofdhuurder is altijd medehuurder. Blijft u als medehuurder in het huis, dan wordt u automatisch hoofdhuurder. Dit betekent dat de verhuurder u als nieuwe hoofdhuurder het huis niet mag uitzetten. Het is wel verstandig om na de scheiding de tenaamstelling op het huurcontract aan te laten passen.

Gerelateerde artikelen:

Scheiden en hypotheek

De beslissing om te gaan scheiden is er niet één die je zomaar maakt. Zoals in eerdere artikelen te lezen is, kan het goed zijn

Wil ik scheiden of niet?

Het behouden van een relatie is vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend. Steeds opnieuw dient geëvalueerd en gecommuniceerd te worden van partners die nog op

Collega ouders

In de ideale situatie gaan partners respectvol uit elkaar. Er worden goede financiële afspraken gemaakt, waardoor beiden een prima toekomstperspectief hebben. De omgangsregeling is op

Scroll naar top