Scheiding van tafel en bed

Alex Kanters

Alex Kanters

Alex Kanters is sinds 2007 Scheidingsbemiddelaar voor de Kop van Noord-Holland en heeft daarin al heel veel stellen begeleid tijdens hun scheiding.

Gratis consult

Indien jullie kiezen voor een scheiding van tafel en bed betekent dat, dat je gescheiden van elkaar wilt leven en dat je samen geen tafel en bed meer deelt. Omdat de wet je niet meer verplicht tijdens het huwelijk samen te wonen, wordt deze manier van scheiding steeds minder gebruikt. Een scheiding van tafel en bed is mogelijk als je getrouwd bent. Bij een geregistreerd partnerschap is scheiden van tafel en bed niet mogelijk.

Waarom een scheiding van tafel en bed

Als een religieuze achtergrond of de financiële situatie het niet toelaat om te scheiden of als samenwonen niet meer gaat, kiezen mensen er tegenwoordig voor om te scheiden van tafel en bed. Bij een scheiding van tafel en bed ben je wettelijk gezien nog gewoon getrouwd, alleen leef je apart van je partner.

Indien jullie in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, wordt deze constructie bij een scheiding van tafel en bed omgezet naar huwelijkse voorwaarden. Jullie gemeenschap van goederen moet dan verdeeld worden. Na de scheiding van tafel en bed hebben jullie beiden eigen vermogen, schulden en inkomen.

De procedure van een scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed is geen officiële scheiding, echter de procedure is vrijwel gelijk aan de echtscheidingsprocedure. Je hebt hiervoor dan ook een mediator en/of een advocaat nodig. Als jullie relatie ‘duurzaam ontwricht’ is zal de rechter, als hij hiervan overtuigd is, de scheiding van tafel en bed toewijzen.

Ondanks dat jullie voor de wet getrouwd blijven, is het noodzakelijk om het proces van een gewone scheiding te doorlopen. Voor minderjarige kinderen zal een ouderschapsplan opgesteld moeten worden, en jullie dienen afspraken te maken over het vermogen en bezittingen waaronder de woning en de alimentatie.

De door de rechtbank af te geven beschikking van de scheiding van tafel en bed dient binnen zes maanden ingeschreven te worden in het huwelijksregister bij de griffie van de rechtbank.

De gevolgen van het niet langer delen van tafel en bed:

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van een scheiding van tafel en bed:

 • De gezamenlijke gemeenschap wordt beëindigd hetgeen inhoud dat het vermogen, waaronder de woning, verzekeringen en pensioen, niet meer gemeenschappelijk zijn.
 • Bij kinderen is de omgangsregeling en de verdeling van de kosten van de kinderen vastgesteld in een ouderschapsplan. Het gezamenlijk ouderlijk gezag blijft bestaan.
 • Zoals ook bij een echtscheiding blijft de onderhoudsplicht bestaan.
 • Aanspraken op ouderdomspensioen kan worden verdeeld, ondanks dat jullie voor de wet nog getrouwd zijn.
 • De aanspraken op nabestaandenpensioen kan gewoon doorgaan.
 • Na de scheiding van tafel en bed bent je niet meer financieel verantwoordelijk voor de schuld die door de ex-partner is aangegaan.
 • Een nieuw leven opbouwen met een nieuwe partner is mogelijk, echter trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan kan niet.

Het einde van de scheiding van tafel en bed

 Het is mogelijk om de rest van je leven gescheiden te blijven van tafel en bed. Ook kun je ervoor kiezen de scheiding van tafel en bed officieel te beëindigen door het huwelijk te ontbinden. Voor de ontbinding van het huwelijk heb je toestemming nodig van de rechter.

Als jullie ervoor kiezen om samen verder te gaan en niet langer van tafel en bed scheiden kan je de rechtbank laten weten dat jullie weer officieel getrouwd willen zijn.

Neem contact op met Alex Kanters voor het maken van een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Dhr. Alex Kanters, MfN Register-familie-Mediator
ScheidingsCenter, Alkmaar

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents
  Lees meer:

  Samenwerking met De Scheidingsplanner

  Samenwerking De Scheidingsplanner en Scheidingscenter zijn een collegiale samenwerking gestart vanaf september 2021. Norman Talma, Richard Komen en Alex Kanters, die ieder alweer ruim 15

  Gratis eerste consult?
  Neem gerust vrijblijvend contact op
  Alex-Kanters
  Scroll naar top