Scheidingskosten vanaf € 94,50 euro p.p.

Ja, u leest het goed. De totale scheidingskosten inclusief btw, advocaat- en rechtbankkosten, bedragen voor veel van onze cliënten rond de € 94,50 per persoon. Dit is mogelijk door toepassing van overheidssubsidie en het hanteren van vaste lage tarieven. Naarmate u meer inkomen of vermogen heeft zijn de kosten hoger. Hieronder een voorbeeld.

Alleenstaand (geen kind)

Voorbeeld 1

Inkomen

Lager dan

€ 19.400,-

Kosten € 94,50

Voorbeeld 2

Inkomen

Lager dan

€ 27.300,-

Kosten € 147,50

Dagelijkse zorg voor een kind

Voorbeeld 1

Inkomen

Lager dan

€ 26.900,-

Kosten € 94,50

Voorbeeld 2

Inkomen

Lager dan

€ 38.600,-

Kosten € 147,50

Uw totale gezamenlijk heffingsvrij vermogen (box 3) in 2017 mag daarnaast niet meer bedragen dan € 25.000, -. Het vermogen in de woning is geen box 3 vermogen, tenzij de woning wordt verkocht. Derhalve mag het vermogen na de scheiding niet meer dan € 15.000, – per persoon bedragen.

De meest actuele gegevens treft u aan op www.rvr.org en www.rechtspraak.nl.

Indien een van u of als u beiden niet voor subsidie in aanmerking komt of komen, dan worden de kosten in het kennismakingsgesprek gezamenlijk op basis van een uur tarief of van een vast tarief vastgesteld. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Hoe krijg ik subsidie en wat kost het zonder subsidie?

De overheid doet een duit in het zakje bij (echt)scheidingen, omdat de kosten van de (echt)scheiding in het merendeel van de gevallen door subsidie worden beperkt.

Voor MfN register (familie) mediators, van het ScheidingsCenter, geldt immers de subsidieregeling via de Raad voor Rechtsbijstand (toevoeging) en wordt per persoon vastgesteld en door het ScheidingsCenter aangevraagd.

Hulp van A tot Z

Het ScheidingsCenter begeleidt uw echtscheiding tot in de puntjes. Dus vanaf het opmaken van de stukken tot inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente. Het overbruggen van verschillen van inzicht en informatieverschaffing over uw beider rechten en plichten is daarbij de hoofdtaak.

Het ScheidingsCenter staat voor professionele hulp van A tot Z ofwel: een complete begeleiding tijdens het hele proces van uw scheiding, zonder verrassingen achteraf. Voorafgaande aan de procedure weet u exact hoeveel de echtscheidingskosten bedragen.

Gratis eerste consult

Wilt of ligt u in scheiding en zoekt u hulp?

Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek.