Scheidingskosten

vanaf € 96,50 euro p.p.

Ja, u leest het goed. De totale scheidingskosten inclusief btw, advocaat- en rechtbankkosten, bedragen voor veel van onze cliënten rond de € 96,50 per persoon. Dit is mogelijk door toepassing van overheidssubsidie en het hanteren van vaste lage tarieven. Naarmate u meer inkomen of vermogen heeft zijn de kosten hoger. Hieronder een voorbeeld.

Alleenstaand (geen kind)

Voorbeeld 1

Inkomen lager dan €19.800,-

Kosten: €96,50

Voorbeeld 2

Inkomen hoger dan €19.801,- en lager dan €27.900,-

Kosten: €150,50

Dagelijkse zorg voor een kind

Voorbeeld 1

Inkomen lager dan €27.500,-

Kosten: €96,50

Voorbeeld 2

Inkomen hoger dan €27.501,- en lager dan €38.600,-

Kosten: €150,50

 

Hoe krijg ik subsidie en wat kost het zonder subsidie?

De overheid doet een duit in het zakje bij (echt)scheidingen, omdat de kosten van de (echt)scheiding in het merendeel van de gevallen door subsidie worden beperkt.

Voor MfN register (familie) mediators, van het ScheidingsCenter, geldt immers de subsidieregeling via de Raad voor Rechtsbijstand (toevoeging) en wordt per persoon vastgesteld en door het ScheidingsCenter aangevraagd.

Hulp van A tot Z

Het ScheidingsCenter begeleidt uw echtscheiding tot in de puntjes. Dus vanaf het opmaken van de stukken tot inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente. Het overbruggen van verschillen van inzicht en informatieverschaffing over uw beider rechten en plichten is daarbij de hoofdtaak.

Het ScheidingsCenter staat voor professionele hulp van A tot Z ofwel: een complete begeleiding tijdens het hele proces van uw scheiding, zonder verrassingen achteraf. Voorafgaande aan de procedure weet u exact hoeveel de echtscheidingskosten bedragen.

Scroll to Top