Hoeveel kinderalimentatie krijg ik of moet ik betalen?

Als u gaat scheiden, dan is het belangrijk dat beide ouders financiële regelingen treffen voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Dit houdt in dat er kinderalimentatie moet worden geregeld, om stabiliteit te bieden in deze moeilijke tijd.

Hoogte alimentatie in overleg

Kinderalimentatie is een delicaat onderwerp waarover veel mensen het moeilijk eens kunnen worden. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan zal de rechter bepalen hoeveel dat moet zijn. Maar als uw relatie in der minne eindigt en zonder gerechtelijke procedure (d.w.z. door echtscheiding), dan is er nog steeds geen garantie over wie welk deel krijgt-hetzelfde geldt zelfs als één partij het hoederecht heeft! Dus voordat u afspraken maakt over opvoedingsplannen e.d., moet u ervoor zorgen dat beide partijen precies weten waar zij aan toe zijn: betekent dit gezamenlijk gezag? Of misschien alleen ik die mijn deel financieel betaald, terwijl zij zorgtaken op zich neemt? U kunt dan samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie.

Kinderalimentatie tot 21 jaar

Kinderalimentatieverplichtingen duren gewoonlijk tot het kind 21 jaar oud is. Er zijn echter omstandigheden waarin iemand ook na die leeftijd nog onderhoudsplichtig kan zijn, bijvoorbeeld als hij of zij gehandicapt raakt en niet meer zelfstandig financieel in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien – in dat geval zou er eventueel voor gezorgd moeten worden dat iemand anders ook die verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorgtaken overneemt!

Vanaf 18 jaar: kind krijgt bijdrage zelf

Vanaf de 18e verjaardag van uw kind moet u het bedrag van de steun die het kind nodig heeft direct aan hem/haar betalen en niet langer aan uw ex-partner. Waneer uw kind een eigen inkomen heeft heeft hij/zij waarschijnlijk minder financiële steun nodig. Samen kunt u in gesprek gaan en afspraken maken over de hoeveelheid financiële steun u biedt voor levensonderhoud en studie.

Jaarlijkse wijziging alimentatie

Alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit noemt men de indexering van de alimentatie, en in november stelt de regering een percentage vast waardoor de kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar verandert.

Kinderalimentatie en belastingaangifte

Wanneer u kinderalimentatie ontvangt, hoeft u deze niet op te geven bij uw inkomstenbelasting. Betaalt u kinderalimentatie, dan kunt u deze niet aftrekken van uw belastingaangifte.

Benieuwd wat Scheidingscenter voor jou kan betekenen?

Scroll naar top