Internationaal scheiden met betrekking tot het Nederlands recht

Alex Kanters

Alex Kanters

Alex Kanters is sinds 2007 Scheidingsbemiddelaar voor de Kop van Noord-Holland en heeft daarin al heel veel stellen begeleid tijdens hun scheiding.

Gratis consult

Scheiden is nooit eenvoudig, dit kan zelfs nog lastiger worden als het om een multiculturele scheiding gaat. Waar moet u dan rekening mee houden? 

Het land waar het huwelijk is voltrokken bepaald voor een groot deel hoe de scheiding met betrekking tot de wetgeving aangevraagd kan worden. Als u dus een partnerschap in Nederland bent aangegaan geldt de Nederlandse wetgeving. Een Nederlandse rechter of ambtenaar kan het huwelijk  dan beëindigen. Hoe dat precies gaat ligt aan een aantal zaken: bijvoorbeeld of u kinderen heeft en of jullie het met elkaar eens zijn.

Als jullie het met elkaar eens zijn en samen een scheiding aanvragen dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de beëindiging in de registers van de burgerlijke stand registreren. Als u het niet met uw partner eens bent over de scheiding of als u kinderen heeft, dan ontbindt de rechter het geregistreerde partnerschap.

Maar wat als ik in het buitenland getrouwd ben?

Als u in het buitenland getrouwd bent en de echtscheiding in Nederland wilt regelen dan is dat mogelijk. Hier zijn wel een aantal regels en voorwaarden aan verbonden. De eerste stap is het vinden van een echtscheidingsadvocaat. De echtscheidingsadvocaat verzoekt de rechter om de echtscheiding. Nu mag een Nederlandse rechter niet altijd een uitspraak doen over een internationale echtscheiding. Binnen Europa zijn er afspraken gemaakt, deze leest u hieronder:

Volgens die afspraken is een Nederlandse rechter bevoegd als:

 • Beiden personen de Nederlandse nationaliteit hebben
 • Beiden personen in Nederland wonen.
 • De verweerder in Nederland woont.
 • De verzoeker langer dan een half jaar in Nederland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • Als een van de personen in Nederland woont en het verzoek samen wordt ingediend of als de verzoeker.

In de praktijk zou dat er zo uitzien. Stel u woont samen met uw partner in Duitsland. Beiden personen hebben de Nederlandse nationaliteit. Dit betekent dat een Nederlandse rechter bevoegd is binnen de echtscheiding. Ook als een van de partners in Nederland woont en het verzoek tot scheiden samen wordt ingediend is een Nederlandse rechter bevoegd.

Als een Nederlandse rechter bevoegd is, betekent dit dan dat het Nederlands recht wordt toegepast?

Als een echtscheiding in Nederland geregeld wordt, betekent dit niet altijd dat het Nederlands recht hierop wordt toegepast. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een Nederlandse rechter het Koreaans recht toepast. Het recht dat wordt toegepast kan verschillen per onderdeel. Een voorbeeld hiervan is dat het Duits recht wordt toegepast op het huwelijksvermogensrecht en het Nederlands recht op de echtscheiding zelf.

De keuze van welk recht waar wordt gebruikt kunt u zelf vastleggen. Dit gebeurd bij het aangaan van het huwelijk of op een later moment binnen het huwelijk. Zelfs als u op het punt staat om te scheiden kunt u nog samen bepalen onder welk recht bepaalde onderdelen vallen. U kunt het recht kiezen van de landen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het land waar u en uw partner woonden tijdens het huwelijk.
 • Het land waar beiden partners voor het laatst hebben gewoond en waar uw partner nog woont (Kan ook andersom).
 • De nationaliteit van u of uw partner.
 • Het land waar de echtscheiding wordt aangevraagd.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents
  Lees meer:

  Samenwerking met De Scheidingsplanner

  Samenwerking De Scheidingsplanner en Scheidingscenter zijn een collegiale samenwerking gestart vanaf september 2021. Norman Talma, Richard Komen en Alex Kanters, die ieder alweer ruim 15

  Gratis eerste consult?
  Neem gerust vrijblijvend contact op
  Alex-Kanters
  Scroll naar top