Vermogen verdelen bij echtscheiding

Vermogen verdelen bij echtscheiding? Als u gaat scheiden moet ook het vermogen verdeeld worden. Maar hoe verdeelt u het vermogen bij een scheiding? Zijn hier vooraf afspraken over gemaakt of hangt de verdeling af van de juridische status van uw huwelijk?  Bij een echtscheiding moet u veel regelen en veel ex-partners raken in conflict over het vermogen verdelen bij echtscheiding. Dit bemoeilijkt de afwikkeling van de scheiding en zorgt voor veel stress. Wilt u dit voorkomen en een goede verstandhouding tussen u en uw ex-partner opzetten voor uzelf en de mogelijke (minderjarige) kinderen? Maak dan een afspraak met Scheidingscenter voor een eerlijke vermogensverdeling bij echtscheiding. 
Vermogen verdelen bij echtscheiding

Vermogen verdelen bij gemeenschap van goederen

Heeft u voor het huwelijk geen afspraken over het vermogen vastgelegd bij een notaris, dan bent u getrouwd in ‘algehele gemeenschap van goederen’. Waardoor het gehele vermogen en eventuele schulden verdeeld worden over de scheidende partners. De verdeling geldt ook voor de schulden die er al waren voor het huwelijk of partnerschap.  Bent u echter na 1 januari 2018 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan geldt de wet ‘Beperkte gemeenschap van goederen’. Alle persoonlijke bezittingen en schulden die van u waren voor het partnerschap/huwelijk, blijven ook van u na echtscheiding. Tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt bij een notaris.

Erfenissen en schenkingen verdelen bij echtscheiding

Heeft u erfenissen of schenkingen ontvangen voor en tijdens het geregistreerd partnerschap/huwelijk, dan blijven deze van u. Tenzij dit anders is bepaalt door de schenker of nabestaande, deze kunnen een uitsluitingsclausule laten opnemen. Echter moet dit wel vooraf geregeld zijn, het is niet mogelijk om achteraf nog wijzigingen aan te brengen.  Tijdens een echtscheiding is het erg belangrijk om bewust te zijn van de juridische status van uw huwelijk. Zo kunt u een hoop misverstanden en vervelende verrassingen voorkomen. Onze scheidingsbemiddelaar heeft veel financiële kennis in huis en kan u bijstaan bij het regelen van complexe vermogensverdelingen. Hiermee kunt u voorkomen dat u zichzelf benadeelt en dat de conflicten met uw ex-partner uitlopen op een vechtscheiding. 
Het vermogen verdelen bij een echtscheiding kan zelfs als er huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn opgenomen nog complex zijn. Al heeft u opgenomen dat het vermogen niet gemeenschappelijk is, er komen altijd punten naar voren die gemeenschappelijk blijken te zijn en verdeeld moeten worden, zoals de inboedel. Deze blijft zelden strikt gescheiden en kan de nodige wrijving opleveren bij de verdeling. Beiden partners willen hun leven zo goed mogelijk voortzetten en moeten wennen aan een nieuwe financiële toekomst. Ziet deze toekomst er financieel slecht uit, dan is het soms moeilijk om een ex-partner nog iets te gunnen en komt u samen niet tot een oplossing bij het vermogen verdelen tijdens een echtscheiding. Er wordt vaak onterecht gedacht dat huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden ervoor zorgen dat een ex-partner geen recht heeft op een bepaalde vermogenszaken. Toch blijkt dit vaak anders in de praktijk en steken verrassingen de kop op bij het vermogen verdelen tijdens een echtscheiding.  Zorg dat u belangrijke zaken niet over het hoofd ziet tijdens uw echtscheiding en laat uw complexe financiële zaken goed afwikkelen door Scheidingscenter. 

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen dan verdeelt u het spaargeld evenredig bij de scheiding. Hiervoor neemt u de echtscheidingsdatum als peildatum voor de verdeling. Als een van de partners de spaarrekening houdt, dan moet deze binnen vier weken de helft van het spaargeld overboeken naar de ex-partner. Tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt in het echtscheidingsconvenant. De onderlinge verdeling van het spaargeld kan een lastig punt zijn en de verstandhouding ernstig bekoelen. Twijfelt u over de juiste verdeling van het spaargeld? Overleg met onze scheidingsbemiddelaar en laat u bijstaan. 

Als u samen aandelen bezit dan moeten deze ook verdeeld worden tijdens de scheiding. Ook hiervoor houdt u de echtscheidingsdatum als peildatum aan om de waarde van de aandelen te berekenen. Gaat het om aandelen in uw eigen bedrijf dan zijn er andere regels van toepassing. 

Er geldt een aantal uitzonderingen op de huwelijksgemeenschap. Zo valt onderstaand vermogen niet onder het gemeenschappelijk bezit:

  • Goederen die geschonken zijn met een uitsluitingsclausule
  • Het verzorgingsvruchtgebruik (recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren)
  • Verknochte goederen/schulden
  • Rechten op ouderdoms- en nabestaandenpensioen
  • Een erfenis, waarbij de erflater een ‘uitsluitingsclausule’ heeft opgenomen in het testament.
Gerelateerde artikelen:

Huwelijk en de echtscheiding

Je trouwt of gaat een geregistreerd partnerschap aan in algehele gemeenschap van goederen of onder huwelijksvoorwaarden. In het geval van algehele gemeenschap van goederen wordt

Echtscheiding en eigen bedrijf

Het eigen bedrijf kan, ongeacht de bedrijfsvorm en ongeacht of er al dan niet sprake is van huwelijkse voorwaarden, een onderdeel zijn van de scheiding. Bij

Scheiden na een lang huwelijk

Wanneer de kinderen volwassen zijn, afgestudeerd, een eigen koopwoning hebben en flink aan de weg timmeren, voelt het voor sommige ouders alsof hun taak erop

Scroll naar top