Ouderdomspensioen

Het is waarschijnlijk niet het eerste waar u aan denkt, maar ook uw pensioen dient u bij een echtscheiding goed te regelen. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.

Mediator

Aanspraak ouderdomspensioenrechten partner

Uw rechten zijn vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). Het komt hier op neer dat er wettelijk altijd aanspraak bestaat op een deel van de pensioenrechten van de ander. Regelt u niets met elkaar dan is de wet van toepassing.

Een andere mogelijkheid is om over en weer geheel af te zien van elkaars pensioenrechten. Dat kan  de praktische oplossing zijn als u allebei een gelijkwaardige pensioenregeling heeft.

Ook is conversie of een afwijkende verdeling  van de pensioenaanspraken mogelijk.

Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden kan uw situatie anders zijn. De mogelijkheid bestaat dat er in de huwelijkse voorwaarden iets anders bepaald is over de pensioenrechten.

Bij echtscheidingen op of na 1 mei 1995 wordt het pensioen altijd verdeeld, dus ook bij koude uitsluiting, tenzij de Wet VPS expliciet niet van toepassing wordt verklaard in de huwelijkse voorwaarden of scheidingsconvenant.

Indien de pensioenaanspraken  niet meer bij u bekend zijn, zijn deze eenvoudig opvraagbaar bij de betreffende pensioenverzekeraars via www.mijnpensioenoverzicht.nl  u heeft hiervoor een DigiD nodig om in te loggen.

De pensioenuitvoerder kan het te verdelen ouderdomspensioen rechtstreeks uitkeren aan u en uw ex-partner. Daarvoor is nodig dat u de pensioenuitvoerder informeert over uw echtscheiding. U moet dat doen binnen twee jaar na de scheiding met een speciaal daarvoor bestemd formulier.

Nabestaanden pensioen

Nabestaandenpensioen staat ook wel bekend als bijzonder partnerpensioen. Het betreft een extra voorziening naast het ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen vervalt in principe zodra de betreffende persoon overlijdt. Dit risico kan echter verzekerd zijn ten behoeve van nabestaanden zoals (ex) partner en kinderen.

Als u uit elkaar gaat, dan is er de mogelijkheid om afstand te doen van rechten op bijzonder partnerpensioen. Als het nabestaandenpensioen niet op risico basis is verzekerd, kunt u het soms laten omzetten naar aanvullend ouderdomspensioen.

De scheidingsbemiddelaar van het ScheidingsCenter bespreekt samen met u alle onderdelen van de pensioenaanspraken. Wanneer u het eens bent, leggen wij uw afspraken zeer nauwkeurig en secuur vast.

Scroll to Top