Vermogensverdeling

Wanneer u gaat scheiden, zal het vermogen verdeeld moeten worden. De wijze waarop u getrouwd bent, bepaalt hoe het vermogen verdeeld moet worden. Het ScheidingsCenter kan samen met u het verdelen van het vermogen perfect in beeld brengen.

Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Mediator

Vermogen bij gemeenschap van goederen

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, is al het vermogen gezamenlijk vermogen, zoals het spaargeld, de woning, verzekeringspolissen en de schulden. Alles is van jullie samen. Het vermogen kan vaak niet letterlijk door de helft gedeeld worden. Daarom moet het vermogen in ‘redelijkheid en billijkheid’ verdeeld worden. Een andere methode is uw ex-partner uitkopen, waardoor de helft van het vermogen afgekocht wordt.

Vermogen bij huwelijkse voorwaarden

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan heeft u destijds voorwaarden opgesteld betreffende uw vermogen. Is er in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen, dan moet jaarlijks een verrekening plaatsvinden, waardoor elk jaar het gezamenlijk opgebouwde vermogen verdeeld wordt. Vaak blijkt echter dat deze verrekeningen niet hebben plaatsgevonden na een jarenlang huwelijk. Hierdoor wordt het verdelen van het vermogen alsnog een moeilijke klus en kan het zelfs zo zijn dat hierdoor de verdeling toch plaatsvindt alsof jullie in gemeenschap van goederen getrouwd zouden zijn.

Hulp bij verdelen van vermogen

U kunt zelfstandig het vermogen verdelen door onderling afspraken te maken en deze vast te leggen. Echter, het is voor te stellen dat het een moeilijke klus is om te bepalen welk vermogen gemeenschappelijk bezit is en wie bepaalt wat verknochte goederen zijn. Wat als u het niet eens wordt?

Trouwen in gemeenschap van goederen

Bijna driekwart van de Nederlandse huwelijken wordt in gemeenschap van goederen afgesloten. Dat houdt in dat al het vermogen dat voor en tijdens het huwelijk is opgebouwd, onder de gemeenschap van goederen valt. Hierbij kunt u denken aan zaken als de waarde in een woning, een tweede woning, de inboedel en uw auto. Naast dat u 50% eigenaar ben van bovengenoemde zaken, geldt dit ook voor schulden. Wanneer u of uw partner voor het huwelijk een schuld is aangegaan, komt deze ook onder de gemeenschap van goederen te vallen.

Het is lastig om een verdeling van vermogen op te stellen wanneer u besluit te gaan scheiden. Er komen naast eerder genoemde punten, hier nog veel meer zaken bij kijken. Met behulp van een mediator wordt er een verdeling van vermogen opgesteld die beide partijen tegemoet komt.

Wanneer een van de partners bijvoorbeeld veel risico loopt met een eigen onderneming of veel vermogen bezit, kan het niet gewenst zijn om in gemeenschap van goederen te trouwen. Een huwelijk wordt dan afgesloten met opgestelde huwelijkse voorwaarden. De voorwaarden zijn dan ingeschreven in het openbare huwelijksregister en opgesteld door een notaris. Wanneer het verrekenbeding van toepassing is, wanneer u ervoor heeft gekozen om te gaan scheiden, moet er naar het huwelijk gekeken worden alsof deze in gemeenschap van goederen is afgesloten. Bij dit verrekenbeding blijven de goederen van voor en na het huwelijk buiten de berekening.Om te bepalen welke goederen nu wel of niet binnen het huwelijk vallen, kan het slim zijn om de hulp van een mediator in te schakelen. De mediator helpt u bij het opstellen van een verrekenbeding die aan de voorwaarden die voor het huwelijk zijn opgesteld, voldoet.

Uitzonderingen vermogensverdeling

Er geldt een aantal uitzonderingen op de huwelijksgemeenschap. Zo valt onderstaand vermogen niet onder het gemeenschappelijk bezit:

  • Goederen die geschonken zijn met een uitsluitingsclausule
  • Het verzorgingsvruchtgebruik (recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren)
  • Verknochte goederen/schulden
  • Rechten op ouderdoms- en nabestaandenpensioen
  • Een erfenis, waarbij de erflater een ‘uitsluitingsclausule’ heeft opgenomen in het testament.
Scroll to Top