Heb ik recht op omgang met mijn kind na een scheiding?

Wanneer ouders scheiden van elkaar hebben beide ouders recht op omgang met hun kinderen en de plicht tot omgang met hun kind. Ook heeft het kind het recht op omgang met beide ouders. Daarnaast moet een ouder met gezag de band tussen het kind en de andere ouder bevorderen.

Afspraken in ouderschapsplan zetten

Wanneer u en uw ex-partner het ouderlijk gezag samen dragen dan maakt u samen afspraken in een zorgregeling. In de zorgregeling staat hoe u de zorg- en opvoedtaken verdeelt. Voor een zorgregeling zijn geen standaardafspraken. U bepaald samen met uw ex-partner wanneer, hoe vaak en hoe lang het kind bij welke ouder is. Deze afspraken worden opgesteld in het ouderschapsplan.

Ook zonder gezag recht op omgang

Heeft één van de ouders geen gezag (meer)? Dan houdt deze ouder nog wel het recht op omgang en recht op informatie over het kind. Daarnaast blijft ook het kind het recht houden op omgang met deze ouder. Hier moet u gezamenlijk met uw (ex-)partner afspraken over maken.

Wat als de ex-partner afspraken niet nakomt

Komt het voor dat uw ex-partner zich niet houdt aan de afspraken  over de zorg of omgang? Dan kunt u proberen om dit eerst zelf samen op te lossen. Als het u niet lukt om er gezamenlijk uit te komen dan kunt u hulp inschakelen van bijvoorbeeld een mediator. De mediator fungeert als onafhankelijk derde partij in de communicatie en waarborgt ieders belangen.

Het uiterste middel is kort geding voeren bij de rechter. U kunt dan de rechter vragen om een zorg- of omgangsregeling vast te stellen. Om dit process aan te gaan heeft u de hulp van een advocaat nodig.

Rechter kan omgang verbieden

In sommige gevallen kan het van belang zijn voor het kind dat het kind (tijdelijk) geen contant heeft met een van de ouders. Bijvoorbeeld als het kind wordt mishandelt of seksueel misbruikt door de ouder.

Heeft één van de ouders het ouderlijk gezag? Dan kan deze ouder de rechter vragen om de ouder zonder gezag te verbieden met het kind om te gaan. De rechter zal hier dan een uitspraak over doen.

Als beide ouders gezag hebben, kan de rechter het contact tussen 1 ouder en het kind tijdelijk verbieden.

Benieuwd wat Scheidingscenter voor jou kan betekenen?

Scroll naar top