Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Zijn u en uw partner van plan om te scheiden en heeft u minderjarige kinderen? Dat is het (in sommige gevallen) verplicht dat er en ouderschapsplan wordt opgesteld. In het ouderschapsplan staan afspraken betreft de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Ouderschapsplan verplicht

Wanneer u gaat scheiden is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen als een van de volgende situaties voor doet:

  • Ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag);
  • Samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan staan de onderlinge afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. De volgende afspraken moeten minimaal opgenomen worden in het ouderschapsplan:

  • hoe u de kinderen heeft betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan;
  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
  • hoe en hoe vaak u elkaar informatie geeft over uw kind;
  • hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Naast bovenstaande punten is het natuurlijk ook toegestaan om andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat u belangrijk vindt in de opvoeding van het kind zoals regels omtrent bedtijd en huiswerk, de manier van straffen of over het contact met de beide families. Ook kunt u in het ouderschapsplan opnemen op welk hoofdadres u het kind bij de gemeente inschrijft.

Kind betrekken bij ouderschapsplan

Bij een scheiding zijn u en uw partner verplicht uw kinderen te betrekken bij de afspraken die betrekking hebben op hen. Dit is wettelijk verplicht. Bespreek op voorhand samen met uw (ex-)partner af hoe u dit gaat doen. Voor kinderen is het belangrijk dat er naar ze wordt geluisterd en zij niet tussen een strijd terecht komen van de ouders. Daarom is het handig om op voorhand oneens heden uit te spreken.

Op onder andere Rechtwijzer.nl vindt u tips om uw kinderen op een goede manier bij het ouderschapsplan te betrekken.

Ouderschapsplan maken

Wanneer u een ouderschapsplan wilt opstellen kunt u gebruik maken van mediation. De mediator helpt u bij de keuzes die gemaakt moeten worden voor het ouderschapsplan. Als u en uw (ex-)partner het eens zijn met elkaar, en een goed gevoel hebben over de belangen van uw kinderen, dan ondertekent u samen het ouderschapsplan.

Zorgregeling of omgangsregeling

De zorgregeling of omgangsregeling is een onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders die een gezamenlijk ouderlijk gezag hebben, spreken een zorgregeling af. De zorgregeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen.

Als één ouder gezag heeft over de kinderen dan spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag mag het kind blijven zien. Maar die ouder is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind.

Hulp bij opstellen ouderschapsplan

Tijdens een scheidingsproces komen er veel emoties kijken. Zeker wanneer er ook nog kinderen in het spel zijn. Het feit dat u wilt scheiden van uw partner betekent natuurlijk niet dat u ook afstand wil doen van uw kind. En dit geldt voor beide partijen. Daarom is het fijn als u beide tevreden bent over de omgangsregeling en zorgregeling van uw kinderen. Lukt het u niet om samen met uw (ex-)partner tot een afspraak te komen over het ouderschap na de scheiding? Dan kan een mediator u helpen bij de onderhandelingen.

Aanpassen ouderschapsplan

Kinderen worden ouder en ontwikkelen zich continu, ook situaties kunnen met de tijd veranderen. U of uw ex-partner raakt werkloos of plant een verhuizing. Wanneer deze punten veranderen kan het voorkomen dat het ouderschapsplan niet meer actueel is. Waarschijnlijk zullen er meerdere situaties komen waarin u het ouderschapsplan moet aanpassen naar de actuele situatie. Het is handig om momenten af te spreken waarbij u samen met uw ex-partner kijkt hoe alles loopt. En of u de afspraken moet aanpassen, bijvoorbeeld een jaar na de scheiding.

Benieuwd wat Scheidingscenter voor jou kan betekenen?

Scroll naar top