Wat gebeurt er met het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?

Wanneer u scheid of een geregistreerd partnerschap beëindigd, houd u beiden het ouderlijk gezag over uw kinderen.  Ook als u ongehuwd was, heeft u beiden het ouderlijk gezag over uw kinderen als u uit elkaar gaat. U en uw ex-partner zijn dus beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van het kind.

Scheiding: beide ouders houden gezag

Is uw kind tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren? Dan krijgt u bij scheiding normaal gesproken gezamenlijk gezag.

Als u gaat scheiden en u wilt daarna geen gezamenlijk ouderlijk gezag, dan kunt u bij de rechter een verzoek indienen om het gezag aan één ouder toe te wijzen. Vervolgens zal de rechter bepalen wie van de ouders het gezag zal krijgen

Wanneer u meer dan één kind heeft, dan bepaalt de rechter veel ieder kind apport wie van de ouders het ouderlijk gezag krijgt over dat kind. Een kind van 12 jaar of ouder kan ook de rechter vragen of 1 van de ouders het gezag kan krijgen.

Heeft één ouder het ouderlijk gezag gekregen over een kind dan heeft deze ouder een onderhoudsplicht tot het kind 21 jaar wordt.

Gezag andere ouder stoppen

Wilt u het gezag niet langer delen met de andere ouder? Dan kunt u de rechter vragen het gezag aan 1 ouder toe te wijzen. De rechter eindigt het gezamenlijk gezag alleen als kind ‘klem en verloren dreigt te raken tussen de ouders’. En bepaalt dan wie van u het gezag krijgt.

Ouder zonder gezag blijft meebetalen

Hoewel een ouder het gezag kan verliezen over een kind moet deze ouder nog wel mee betalen aan de onderhoud van het kind. Ook heeft deze ouder nog het recht om het kind te blijven zien.

Mening van kinderen bij vaststellen van het gezag

Wanneer een rechter een beslissing maakt over welke ouder het gezag krijgt over het kind, dan moeten kinderen vanaf 12 jaar hun eigen mening geven over het gezag. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn dit niet verplicht.

Kinderen van 12 jaar of ouder ontvangen automatisch bericht van de rechtbank als de ouders de scheiding aanvragen. Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen een uitnodiging als zij hierom bij de rechter hebben gevraagd. Het kind mag zelf beslissen of het naar de rechter gaat.

Het kind mag de rechter vertellen wat hij of zij van afspraken over de scheiding vindt. Dit heet het kindgesprek. Meer informatie hierover voor uw kinderen staat in de brochure Kinderverhoor.

Benieuwd wat Scheidingscenter voor jou kan betekenen?

Scroll naar top