De woning & een scheiding

Wat doen we met de woning na de scheiding? Wie blijft er in het huis wonen? U, uw partner, of geen van beiden? De beslissingen rondom het huis zijn vaak ingrijpend omdat het gaat over uw beider thuis.

Wie er blijft wonen, bepaalt u in eerste instantie zelf. Komt u er samen niet uit, dan kunt u het aan een rechter voorleggen. Als u en uw partner kinderen hebben, is er een grote kans dat de rechter het huis toewijst aan degene bij wie de kinderen meer dan de helft van de tijd wonen. Als u geen kinderen heeft, maakt de rechter een belangenafweging.

Komt u er samen niet uit, maar wilt u ook niet dat een rechter voor u bepaalt? Schakel dan de hulp in van een echtscheidingsbemiddelaar/mediator.

Mediator

Huurwoning

Als u in een huurhuis woont, kunt u samen afspreken wie er na de scheiding in het huis blijft. Volgens de wet is de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner die geen hoofdhuurder is altijd medehuurder. Blijft u als medehuurder in het huis, dan wordt u automatisch hoofdhuurder. Dit betekent dat de verhuurder u als nieuwe hoofdhuurder het huis niet mag uitzetten. Het is wel verstandig om na de scheiding de tenaamstelling op het huurcontract aan te laten passen.

Eigen woning

Naast emotionele waarde die een huis heeft, is een huis ook gewoon een zaak die geld waard is. En de waarde ervan moet dus verdeeld worden als u gaat scheiden (als u tenminste in gemeenschap van goederen bent getrouwd). Het is natuurlijk mogelijk dat een van u in het huis blijft wonen. Maar dan moet diegene wel genoeg geld hebben om in zijn of haar eentje de hypotheek op te brengen. Is dat geld er niet? Dan dient u de woning te verkopen en de waarde, de winst en de schulden, ervan te verdelen.

Ik blijf in het huis wonen

Als u in het huis blijft wonen, moet u uw partner uitkopen. Houd er rekening mee dat dat niet alleen betekent dat u in uw eentje de hele hypotheek moet betalen. Het betekent ook dat u de helft van de overwaarde van het huis aan uw ex-partner moet betalen. Als u dat niet kan betalen, kunt u de hypotheek verhogen. Op het moment dat u de helft van het huis koopt van uw ex-partner, heeft uw ex-partner geen enkele verplichting meer aan de hypotheekverstrekker. U koopt uw ex-partner zogezegd uit. Als uw partner in het huis blijft, geldt deze regeling uiteraard andersom. De afspraken die u maakt, worden vastgelegd bij de notaris in een ‘akte van verdeling’.

We moeten het huis verkopen

Bent u door de scheiding genoodzaakt het huis te verkopen, dan zal de waarde, de winst of de mogelijke schulden (als het huis bijvoorbeeld in marktwaarde is gedaald) samen worden gedeeld als u tenminste in gemeenschap van goederen bent getrouwd.

 

Samen eigenaar blijven

Steeds vaker kiezen cliënten voor het ‘onverdeeld laten’ van de woning, hetgeen wil zeggen dat u voor een bepaalde periode na de scheiding nog samen eigenaar blijft tegen afgesproken voorwaarden. Een eerste belangrijke beslissing die u dient te nemen is de periode van gezamenlijk behoud van de woning. De afgesproken periode en de voorwaarden worden vastgelegd in het convenant. Volgens de wet kan u de periode van onverdeeldheid voor maximaal vijf jaar laten vastleggen.

Een verlenging is echter mogelijk mits een nieuwe akte wordt opgemaakt. Anderzijds, wanneer u vroeger uit onverdeeldheid wil treden dan is dat steeds mogelijk mits gezamenlijk akkoord van u beiden. Voor de opmaak van uw scheidingsdossier is het van belang dat u afspreekt hoe de vereffening en verdeling van de woning nà de periode van onverdeeldheid geregeld wordt. Verkoopt u de woning aan derden en verdeelt u de opbrengst? Of koopt één van u beiden de woning?

Andere belangrijke zaken die u dient af te spreken zijn de regelingen rond de woning tijdens de periode van onverdeeldheid. Wie blijft er in de woning wonen? Spreken jullie een woonvergoeding af of niet? Hoe worden de eigenaarskosten zoals bijvoorbeeld de afbetaling van de hypothecaire lening of de woningverzekering geregeld? Wie betaalt bijvoorbeeld de bewonerskosten zoals nutsvoorzieningen of TV en internet?

Scroll to Top