De Woning & een scheiding

Wat doen we met de woning na de scheiding? Wie blijft er in het huis wonen? U, uw partner, of geen van beiden? De beslissingen rondom het huis zijn vaak ingrijpend omdat het gaat over uw beider thuis.

Wie er blijft wonen, bepaalt u in eerste instantie zelf. Komt u er samen niet uit, dan kunt u het aan een rechter voorleggen. Als u en uw partner kinderen hebben, is er een grote kans dat de rechter het huis toewijst aan degene bij wie de kinderen meer dan de helft van de tijd wonen. Als u geen kinderen heeft, maakt de rechter een belangenafweging.

Komt u er samen niet uit, maar wilt u ook niet dat een rechter voor u bepaalt? Schakel dan de hulp in van een echtscheidingsbemiddelaar/mediator.

 Huurwoning

Als u in een huurhuis woont, kunt u samen afspreken wie er na de scheiding in het huis blijft. Volgens de wet is de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner die geen hoofdhuurder is altijd medehuurder. Blijft u als medehuurder in het huis, dan wordt u automatisch hoofdhuurder. Dit betekent dat de verhuurder u als nieuwe hoofdhuurder het huis niet mag uitzetten. Het is wel verstandig om na de scheiding de tenaamstelling op het huurcontract aan te laten passen.

Eigen woning

Naast emotionele waarde die een huis heeft, is een huis ook gewoon een zaak die geld waard is. En de waarde ervan moet dus verdeeld worden als u gaat scheiden (als u tenminste in gemeenschap van goederen bent getrouwd). Het is natuurlijk mogelijk dat een van u in het huis blijft wonen. Maar dan moet diegene wel genoeg geld hebben om in zijn of haar eentje de hypotheek op te brengen. Is dat geld er niet? Dan dient u de woning te verkopen en de waarde, de winst en de schulden, ervan te verdelen.

Gratis eerste consult

Wilt of ligt u in scheiding en zoekt u hulp?

Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Ik blijf in het huis wonen

Als u in het huis blijft wonen, moet u uw partner uitkopen. Houd er rekening mee dat dat niet alleen betekent dat u in uw eentje de hele hypotheek moet betalen. Het betekent ook dat u de helft van de overwaarde van het huis aan uw ex-partner moet betalen. Als u dat niet kan betalen, kunt u de hypotheek verhogen. Op het moment dat u de helft van het huis koopt van uw ex-partner, heeft uw ex-partner geen enkele verplichting meer aan de hypotheekverstrekker. U koopt uw ex-partner zogezegd uit. Als uw partner in het huis blijft, geldt deze regeling uiteraard andersom. De afspraken die u maakt, worden vastgelegd bij de notaris in een ‘akte van verdeling’.

 We moeten het huis verkopen

Bent u door de scheiding genoodzaakt het huis te verkopen, dan zal de waarde, de winst of de mogelijke schulden (als het huis bijvoorbeeld in marktwaarde is gedaald) samen worden gedeeld als u tenminste in gemeenschap van goederen bent getrouwd.

Samen eigenaar blijven

Steeds vaker kiezen cliënten voor het ‘onverdeeld laten’ van de woning, hetgeen wil zeggen dat u voor een bepaalde periode na de scheiding nog samen eigenaar blijft tegen afgesproken voorwaarden. Een eerste belangrijke beslissing die u dient te nemen is de periode van gezamenlijk behoud van de woning. De afgesproken periode en de voorwaarden worden vastgelegd in het convenant. Volgens de wet kan u de periode van onverdeeldheid voor maximaal vijf jaar laten vastleggen.

Een verlenging is echter mogelijk mits een nieuwe akte wordt opgemaakt. Anderzijds, wanneer u vroeger uit onverdeeldheid wil treden dan is dat steeds mogelijk mits gezamenlijk akkoord van u beiden. Voor de opmaak van uw scheidingsdossier is het van belang dat u afspreekt hoe de vereffening en verdeling van de woning nà de periode van onverdeeldheid geregeld wordt. Verkoopt u de woning aan derden en verdeelt u de opbrengst? Of koopt één van u beiden de woning?

Andere belangrijke zaken die u dient af te spreken zijn de regelingen rond de woning tijdens de periode van onverdeeldheid. Wie blijft er in de woning wonen? Spreken jullie een woonvergoeding af of niet? Hoe worden de eigenaarskosten zoals bijvoorbeeld de afbetaling van de hypothecaire lening of de woningverzekering geregeld? Wie betaalt bijvoorbeeld de bewonerskosten zoals nutsvoorzieningen of TV en internet?

Samen in goede harmonie scheiden?

Bemiddeling/Mediation bij ScheidingsCenter staat garant voor intensieve begeleiding.

contact - Woning
Direct contact?
Neem contact met ons
op voor persoonlijk advies.
Bel +31 (0)72 52 72 370
wat kan ik aan hypotheek krijgen van ANDROMACHI - Woning

Nationale hypotheekgarantie 

Het kan bij een scheiding zo zijn dat u uw huis gaat verkopen en dat de opbrengst van de woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen aan hypotheek. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als één inkomen wegvalt door scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Ga voor meer informatie naar de site van de Nationale Hypotheekgarantie.

9ed1a74afd5de4efb4af40d08a1d0f4d21f4a34a child reading with teddy bear 0e4 - Woning

Huwelijkse voorwaarden en eigen woning

Vaak is er bij de huwelijkse voorwaarden sprake van een zogenaamd periodiek verrekenbeding. Dat houdt in dat u bijvoorbeeld op jaarbasis het bedrag dat u van het inkomen van u en uw partner spaart, verrekent. Wanneer er dan sprake is van één eigenaar van een woning komen er problemen. Veel stellen voeren deze regeling namelijk niet uit en stuiten bij een echtscheiding op problemen. U dient dan bij de scheiding alsnog te verrekenen. Is er tijdens het huwelijk geld in de woning gestoken, bijvoorbeeld in een verbouwing, een aflossing of de betaling van de inleg van een mee verbonden beleggings- of spaarrekening en dit is niet periodiek verrekend, dan deelt uw ex-partner pro rata mee bij een waardestijging. Neem contact met ons op voor meer informatie.