Kan ik toeslagen krijgen voor de kinderen?

Misschien kunt u kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget  krijgen. Ook als u deze toeslagen nog nooit hebt gehad en uw ex-partner een toeslag heeft.

Mediator

Kindgebonden budget

Dit is een toeslag voor de kosten van uw kinderen tot 18 jaar. Dit krijgt u naast de kinderbijslag. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van uw inkomen. De aanvrager van de kinderbijslag krijgt het kindgebonden budget uitbetaald. Als u recht hebt op kindgebonden budget, krijgt u vanzelf bericht van de belastingdienst.

Tip! Hebt u meerdere kinderen? Dan kunt u ook kinderbijslag aanvragen voor 1 van de kinderen en uw ex voor uw andere kind. Dit kunt u doen bij de Sociale verzekeringsbank.

Hebt u geen bericht gekregen, maar denkt u wel dat u recht hebt op het kindgebonden budget? Maak dan een proefberekening op de website van de belastingdienst. U ziet dan hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen. Vraag het daarna zelf aan.

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een wettelijk verplicht gesteld document waarin ouders die gaan scheiden hun afspraken rondom de opvoeding en verzorging van de minderjarige kinderen schriftelijk vastleggen.

Welke ouder krijgt de toeslag voor de kinderen uitbetaald?

Bent u co-ouder?

Co-ouders kunnen allebei kinderopvangtoeslag krijgen. Ieder voor het eigen deel van de kosten. Als co-ouders krijgt u samen kinderopvangtoeslag voor maximaal 230 uur per kind, per maand .

Bent u geen co-ouder?

Dan kan maar 1 van beiden de kinderopvangtoeslag aanvragen. De ouder bij wie het kind woont, krijgt de kinderopvangtoeslag.

Scroll to Top