De ontwikkeling van een schoolkind tijdens een scheiding

Alex Kanters

Alex Kanters

Alex Kanters is sinds 2007 Scheidingsbemiddelaar voor de Kop van Noord-Holland en heeft daarin al heel veel stellen begeleid tijdens hun scheiding.

Gratis consult

De ontwikkeling van een schoolkind tijdens een scheiding is enorm. Lichamelijk groeien kinderen van deze leeftijd hard. Ze worden krachtiger en krijgen een groter uithoudingsvermogen. Het denken van schoolkinderen wordt steeds logischer en realistischer; het geloof in Sinterklaas en de Kerstman zijn hier bijvoorbeeld het slachtoffer van. Schoolkinderen krijgen en nemen steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Ze gaan alleen naar school, sport en muziekles en spreken zelf af met hun vrienden.

Ontwikkeling van een schoolkind

Het schoolkind begint zich te meten met andere kinderen. Het is leergierig en presteren en vergelijken met anderen wordt belangrijk. Het complimenteren van hun goede prestaties evenzo. Schoolkinderen ontlenen hun waarde en normen niet meer uitsluitend aan hun ouders. Medescholieren en (pop) idolen worden steeds belangrijker. Ze worden graag stoer gevonden en willen bij de groep horen. Ze willen uit de toonvallen.

Voor een deel is hun eigen trots afhankelijk van de mate waarin ze trots kunnen zijn op hun ouders. Ouders moeten niet te ver uit de pas lopen anders is er snel spraken van (valse) schaamte. Schoolkinderen zijn erg gevoelig voor de gedachten die mensen uit hun omgeving over hun ouders hebben.

Ouders moeten hun ouderschap aanpassen aan hun steeds onafhankelijker wordende kind. Er moet meer moeite worden gedaan om de gedachtewereld van het schoolkind te verkennen. Respect moet meer worden verdiend naarmate de kinderen ouder worden. Waar vroeger iets verboden kon worden met een eenvoudig ‘nee’ kan dat nu leiden tot een heftige discussie.

Tips voor een schoolkind tijdens een scheiding

 • Stimuleer contact tussen het kind en je ex-partner. Op het moment dat je kind zich klaar maakt om de wijde wereld in te stappen, is het belangrijk dat het een vangnet heeft van twee ouders.
 • Laat je niet afschrikken door nors en onverschillig gedrag. Het is een houding en je kind wil echte je aandacht en liefde. Blijf het geduldig geven.

Voor meer tips tijdens een scheiding, kunt u hier contact opnemen met Scheidingscenter.

Het schoolkind en scheiding

Een scheiding van de ouders kan een knauw betekenen voor het zelfvertrouwen van een schoolkind. Omdat het erbij horen zo belangrijk is geworden kan een scheiding juist het gevoel geven anders te zijn. Dit ondanks het feit dat er steeds meer kinderen in dezelfde soort situatie zitten.

Ook het schoolkind gaat door alle emotionele fases die een volwassene kent. De ontkenning zal niet meer worden weggefantaseerd zoals de kleuters deed. Dit betekend niet dat bij ouders kinderen de hoop en wens vervliegt dat hun ouders weer bij elkaar komen. Er is gebleken dat tot op late leeftijd kinderen hopen dat hun ouders weer bij elkaar komen! Na ontkenning volgen de emoties boosheid en verdriet.

Verdriet

Het Schoolkind zal niet altijd willen toegeven aan zijn verdriet. Om stoer te zijn, of juist uit een schaamtegevoel kan hij zijn verdriet willen verbergen. Juist omdat een schoolkind al zo slim en wijs kan overkomen zou je kunnen denken dat de scheiding hem weinig doet. Laat je hierdoor niet misleiden! Een scheiding wordt als zeer stressvol ervaren. Wanneer er nauwelijks wordt gereageerd op de scheiding wees dan extra op je hoeden voor gedragsveranderingen. Je kind kan zeer onverschillig zijn ten aanzien van de scheiding, minder geïnteresseerd zijn in mensen waarmee hij eerder veel contact had, juist extra lief voor je zijn en veel aangeven hoeveel hij van je houdt. Het zijn de kleine tekenen die erop kunnen duiden dat je kind veel verdriet heeft, maar het niet kwijt wil of kan.  Maak gevoelens bespreekbaar. Het hebben en doorleven van emoties is heel normaal en daarbij is het ook nog gezond. Voor je kind is het belangrijk te weten dat hij met zijn verdriet en boosheid altijd bij je kan komen.

Boosheid

Voor het schoolkind is boosheid een stoerdere, volwassenere reactie dan verdriet (of angst). Uithuilen bij vader of moeder is misschien te kinderachtig, terwijl boosheid krachtig is en het gevoel van controle geeft. Het grotere, logische denkvermogen van het schoolkind maakt dat hij de situatie wil begrijpen en beredeneren. Echter, om het allemaal te kunnen bevatten maakt het schoolkind de situatie misschien te simpel. Zoals Albert Einstein zei: ‘Maak de dingen zo eenvoudig mogelijk, maar ook niet eenvoudiger dan dat.’ Het schoolkind kan de echtscheiding vereenvoudigen tot de schuldvraag: wie is de dader en wie is het slachtoffer. Deze weergave van de gang van zaken is te eenvoudig en kan ertoe leiden dat je kind partij gaat kiezen voor een van de ouders.

Voor de ouder die wordt aangeduid als het slachtoffer dat steun verdient, kan dit troostend zijn. De verleiding is groot om de steun die je van je kind krijgt dankbaar te aanvaarden. Er zijn wel gevaren aan verbonden. Ten eerst dien je niet emotioneel afhankelijk te zijn van de steun van je kind. De belasting voor je kind kan daardoor veel te groot worden. Wanneer het grote vormen aanneemt, kan je kind voor zijn eigenwaarde afhankelijk worden van het kunnen bijstaan van andere mensen. Je moet je kind steunen en niet andersom. Een tweede gevaar is dat je meegaat in de redenering van je kind en dientengevolge je ex-partner zwart maakt. Dit is uiteraard funest voor het ouderschap na de scheiding. Daarbij komt dat wanneer je je ex-partner zwart maakt, je daarmee ook je kind een beetje zwart maakt. Je kind zal dat ook zo kunnen voelen.

Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat het niet ongebruikelijk is dat jonge schoolkinderen juist voor de andere sekse meer belangstelling ontwikkelen. Dochters richten zich op de vader en zonen richten zich op hun moeder. Later kan dit zomaar veranderen.

Wat vertel je je schoolkind

Je kunt je schoolkind duidelijk maken dat een scheiding betekent dat je niet meer getrouwd bent. Je kunt vertellen dat een rechter de scheiding uitspreekt. Je schoolkind zal willen weten waarom jullie scheiden. De antwoorden op deze vragen dienen met respect voor elkaar te worden gegeven. Ook wanneer de andere partner een relatie had/heeft, dient te worden beseft dat dit het resultaat is van de verminderde aandacht/liefde voor elkaar.

Voor je kind  is het belangrijk te weten dat zijn ouders samen schuld hebben aan de scheiding. Je kind moet zeker te horen krijgen dat hij absoluut niet schuldig is aan de scheiding. Daarnaast wil je kind horen dat zijn ouders heel veel van hem houden en dat dat niet verandert. Je moet je kind vertellen dat hij ook van beide ouders evenveel mag houden. Dat jullie er altijd voor hem zullen zijn en dat hij veel contact zal hebben met beide ouders (als dat zo is).

Tip!

Stimuleer contact tussen het kind en je ex-partner. Op het moment dat je kind zich klaar maakt om de wijde wereld in te stappen, is het belangrijk dat het een vangnet heeft van twee ouders.

Laat je niet afschrikken door nors en onverschillig gedrag. Het is een houding en je kind wil echt je aandacht en liefde. Blijf het geduldig geven.

Dhr. Alex Kanters, MfN Register-familie-Mediator
ScheidingsCenter, Alkmaar

Meer informatie over:

Voor meer informatie over een schoolkind tijdens een scheiding kunt u  contact  opnemen met Alex Kanters van ScheidingsCenter.

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents
  Lees meer:

  Samenwerking met De Scheidingsplanner

  Samenwerking De Scheidingsplanner en Scheidingscenter zijn een collegiale samenwerking gestart vanaf september 2021. Norman Talma, Richard Komen en Alex Kanters, die ieder alweer ruim 15

  Gratis eerste consult?
  Neem gerust vrijblijvend contact op
  Alex-Kanters
  Scroll naar top