Stamrecht BV tijdens een scheiding

Alex Kanters

Alex Kanters

Alex Kanters is sinds 2007 Scheidingsbemiddelaar voor de Kop van Noord-Holland en heeft daarin al heel veel stellen begeleid tijdens hun scheiding.

Gratis consult

Een interessante vraag is of een stamrecht BV (of gouden handdruk) bij echtscheiding moet worden gedeeld met de ex-partner. In de rechtspraak zijn hier verschillende antwoorden op te vinden. Het blijkt verschil uit te maken of de gouden handdruk in contanten is uitgekeerd en of er sprake is van een stamrechtvoorziening.

De ontslagvergoeding (of gouden handdruk) kan zijn geparkeerd in een stamrecht BV of bankspaarrekening. Als er sprake is van een stamrecht, dan maakt het verschil of er al uitkeringen zijn ontvangen die dienden ter vervanging van inkomen dat zou zijn genoten als de dienstbetrekking niet zou zijn geëindigd. Kortom genoeg variabelen om een goed antwoord te kunnen geven op de vraag of de gouden handdruk verdeeld moet worden bij (echt)scheiding.

Het huwelijk in gemeenschap van goederen

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen zijn beide echtgenoten gezamenlijk en voor gelijke delen gerechtigd in de tot de gemeenschap behorende goederen. De gemeenschap bevat alle goederen echter met uitzondering van die goederen die als privévermogen benoemd kunnen worden. Dat zijn naast de goederen die via een uitsluitingsclausule zijn verkregen (bijvoorbeeld een nalatenschap of schenking in geld door ouders of familie), het pensioen en de zogeheten verknochte goederen. Deze verknochte goederen zijn goederen die in dusdanige mate aan een echtgenoot verbonden zijn. Dit is afhankelijk van de aard van het goed en de maatschappelijke opvattingen daarover. De aard van het goed is van belang. In dit kader wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 • de gouden handdruk wordt in contanten genoten;
 • de gouden handdruk wordt genoten in de vorm van een direct ingaand stamrecht dat dient ter vervanging van inkomen;
 • de gouden handdruk wordt genoten in de vorm van een uitgesteld stamrecht.
 Ben je op zoek naar meer informatie over scheiden na een huwelijk in gemeenschap van goederen? Neem dan hier contact op met Alex Kanters.

Het huwelijk onder huwelijkse voorwaarden

Heeft u een huwelijk gesloten onder huwelijkse voorwaarden dan kunt u mogelijk afwijkende afspraken gemaakt hebben over de verdeling van een stamrecht BV. Dan zijn  voor de afwikkeling van uw huwelijk deze gemaakte afspraken van belang.

Benieuwd wat Scheidingscenter voor jou kan betekenen?

De uitkering uit de stamrecht

Ook kan de stamrecht bij het bepalen van de draagkracht van de alimentatieplichtige van belang zijn. Van de alimentatieplichtige kan worden verwacht dat een deel van het in de stamrecht BV aanwezige vermogen wordt aangewend voor het betalen van partneralimentatie hetgeen afhankelijk is van de persoonlijke situatie en de activiteiten van de stamrecht BV.

De afwikkeling van de stamrecht

Uw voornoemde omstandigheden zijn doorslaggevend waardoor alertheid is geboden wanneer één van de echtgenoten een stamrecht BV heeft. Laat u goed voorlichten, mede omdat er op fiscaal gebied allerlei problemen om de hoek kunnen komen. Het verdelen of verrekenen van aanspraken die zijn ondergebracht in een stamrecht BV is een uiterst ingewikkelde zaak.

Dhr. Alex Kanters, MfN Register-familie-Mediator
ScheidingsCenter, Alkmaar

Voor meer informatie neem contact op met Alex Kanters van ScheidingsCenter.

Meer informatie over:

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents
  Lees meer:

  Samenwerking met De Scheidingsplanner

  Samenwerking De Scheidingsplanner en Scheidingscenter zijn een collegiale samenwerking gestart vanaf september 2021. Norman Talma, Richard Komen en Alex Kanters, die ieder alweer ruim 15

  Gratis eerste consult?
  Neem gerust vrijblijvend contact op
  Alex-Kanters
  Scroll naar top