Hoe verloopt een scheidingsproces bij ScheidingsCenter?

Alex Kanters

Alex Kanters

Alex Kanters is sinds 2007 Scheidingsbemiddelaar voor de Kop van Noord-Holland en heeft daarin al heel veel stellen begeleid tijdens hun scheiding.

Gratis consult

Bent u benieuwd hoe scheidingsproces bij ons verloopt? De verloop ieder scheidingsproces is grofweg in te delen in 3 onderdelen. Hier wijken we in specifieke gevallen vanaf, maar in grote lijnen is dit onze werkwijze. Lees verder voor het uitgebreide scheidingsproces.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Tijdens een eerste gesprek maakt u kennis met een scheidingsbemiddelaar. Tijdens dit gesprek kunnen u en uw (ex-)partner zich oriënteren of u bij ons wilt scheiden. Wij proberen u in dit gesprek een zo helder mogelijk beeld te geven van wat een scheiding bij ons inhoudt.

Intakegesprek: inventarisatie van de scheiding

Bij het tweede gesprek, wat direct kan volgen op het kennismakingsgesprek, verzamelen wij gegevens die nodig zijn om de scheiding in gang te zetten. Dit zijn: persoonsgegevens, inkomensgegevens, gegevens over het pensioen, de inboedel etc. We maken daarbij een inschatting voor welke zaken u een deskundige moet raadplegen en waar er eventueel extra kosten opduiken.

Voortgangsgesprek: knelpunten en struikelblokken bij het scheiden

Het derde gesprek is bedoeld om de vorderingen en eventuele struikelblokken te bespreken. Zijn er nog punten waarover u het niet eens bent met elkaar, dan nemen we de tijd om die te bespreken. Verder laten wij zien hoe ver we gevorderd zijn met de samenstelling van het convenant. Pas wanneer iedereen tevreden is over de afspraken in het ouderschapsplan en het (echt)scheidingsconvenant, gaan we over tot ondertekening van de documenten. Het is daarom niet uitgesloten, dat we meerdere voortgangsgesprekken voeren.

Het einde van de dienstverlening. U bent officieel uit elkaar

Onze dienstverlening eindigt twee maanden na inschrijving van de scheiding bij het gemeenteregister of zoveel eerder als is aangegeven. Wij nemen na de inschrijving altijd nog even contact met u op om de laatste zaken, die zijn blijven liggen, te bespreken. Wij vinden het daarnaast belangrijk om onze dienstverlening goed te evalueren. Wij vragen u dan ook een evaluatieformulier in te vullen, zodat we weten of u naar tevredenheid door ons bent geholpen.

Werkwijze ScheidingsCenter

Het uitgebreide scheidingsproces van ScheidingsCenter

 1. Vrijblijvend kennismakingsbijeenkomst
 2. Inventariseren
 3. Vervolgbijeenkomsten
 4. Ontwerp van het (echt)scheidingsconvenant
 5. Bespreken van het (echt)scheidingsconvenant met ouderschapsplan
 6. Akkoord en tekenen voor het (echt)scheidingsconvenant
 7. Afhandeling bij de rechtbank, notaris en hypotheekadviseur
 8. Inschrijving gemeente registers *
 9. Het einde van de dienstverlening

Vrijblijvend kennismakingsbijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met de mediator om het scheidings- en mediationproces te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een helder beeld van wat een scheiding inhoudt, en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Ook wordt nagegaan of jullie beiden of een van jullie voor een toevoeging (subsidie) van de Raad van Bijstand in aanmerking kunnen of kan komen.

Als jullie akkoord zijn dat wij jullie scheiding mogen begeleiden en afwikkelen, wordt een dossier aangemaakt en krijgen jullie een lijst van aan te leveren relevante informatie en documenten.

 Inventariseren

Zodra de relevante informatie en documenten bij ons zijn aangeleverd worden deze bestudeerd en in het dossier verwerkt. Tijdens de vervolgbijeenkomst wordt dieper op jullie situatie, wensen en vragen ingegaan zodat goede afspraken gemaakt kunnen worden voor nu en in de toekomst.

Vervolgbijeenkomsten

Tijdens de vervolgbijeenkomsten worden de vorderingen en eventuele struikelblokken besproken naar aanleiding van onze rapportage van de eerste gesprekken. Punten waarover u het niet eens bent met elkaar worden dan besproken.

Ontwerp van het (echt)scheidingsconvenant

Pas wanneer iedereen tevreden is over de afspraken gaan we over tot het opstellen van een eerste concept (echt)scheidingsconvenant met een lijst van zichtbaar vermogen en de verdeling hiervan en zo nodig het ouderschapsplan.

Bespreken van het (echt)scheidingsconvenant met ouderschapsplan

Tijdens de vervolgafspraak wordt het concept (echt)scheidingsconvenant en indien noodzakelijk het ouderschapsplan besproken.

Akkoord en tekenen voor het (echt)scheidingsconvenant

Als jullie akkoord zijn, wordt het (echt)scheidingsconvenant en zo nodig het ouderschapsplan getekend.

Afhandeling bij de rechtbank, notaris en hypotheekadviseur

Ons juridisch kantoor zorgt ervoor dat de (echt)scheiding bij een rechtbank wordt ingediend welke na enkele weken een beschikking zal afgeven.

Indien noodzakelijk wordt het getekende (echt)scheidingsconvenant bij de gekozen notaris en hypotheekadviseur aangeleverd voor verdere verwerking.

Inschrijving gemeente registers *

Zodra de beschikking bij de rechtbank is afgegeven en u in Nederland bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan zal de beschikking bij de gemeente van de plaats van huwelijk of geregistreerd partnerschap worden ingediend.

Indien u in het buitenland bent gehuwd, wordt deze in de gemeente Den Haag ingeschreven als u hier het huwelijk ook heeft laten registreren.

Het einde van de dienstverlening

Na inschrijving van de scheiding in het gemeenteregister bent u officieel uit elkaar. Wij nemen na de inschrijving altijd nog even contact met u op om de laatste zaken, die zijn blijven liggen, te bespreken. Wij vinden het daarnaast belangrijk om onze dienstverlening goed te evalueren.

Wij vragen u dan ook een evaluatieformulier in te vullen, zodat we weten of u naar tevredenheid door ons bent geholpen.

* artikel 8 is niet van toepassing indien jullie een samenleving hebben.

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents
  Lees meer:

  Samenwerking met De Scheidingsplanner

  Samenwerking De Scheidingsplanner en Scheidingscenter zijn een collegiale samenwerking gestart vanaf september 2021. Norman Talma, Richard Komen en Alex Kanters, die ieder alweer ruim 15

  Gratis eerste consult?
  Neem gerust vrijblijvend contact op
  Alex-Kanters
  Scroll naar top